Handelsbetingelser for Ungdomskort

Handelsbetingelser for Ungdomskort leveret som plastikkort eller digitalt via app til Android/iPhone/iPad touch enheder. Version 2.6. Hent Handelsbetingelserne som pdf.

Ungdomskort udbydes i et samarbejde mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser, Rejsekort og trafik
selskaberne.

Før du kan få udstedt et ungdomskort, skal du være godkendt hertil af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Ungdomskort bestilles via trafikselskabernes fælles Ungdomskort-bestilling, som ejes af Rejsekort A/S.
Rejsekort verificerer dig ved brug af NemID og indhenter din godkendelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Når du har valgt DSB som trafikselskab, udsteder og administrerer DSB dit ungdomskort.

Oplysninger om DSB’s behandling af dine personoplysninger mv.

Når du bestiller et DSB Ungdomskort på ungdomskort.dk, videregives dine oplysninger til DSB af Rejsekort for, at DSB kan udstede dit ungdomskort enten fysisk eller digitalt via app. DSB behandler de personoplysninger, som du opgiver på mit ungdomskort.dk, da oplysningerne er nødvendige for, at vi kan udstede og administrere dit ungdomskort samt kontrollere ungdomskortet, når du rejser.

De oplysninger, vi behandler er dit navn, e-mail, telenummer, adresse, leveringsadresse, uddannelsessted, start- og sluttidspunkt for din uddannelse, CPR-nummer, stamkort nummer, godkendelse af ungdomskortet fra Styrelsen, debitornummer, kort-ID, RKI oplysninger, evt. betalingstransaktionsnummer, ordrenummer, reference nummer, din rejses start- og slutsted og evt. dit foto, som fremgår af ungdomskortet.

DSB er dataansvarlig efter persondatalovgivningen. Oplysningerne indsamles med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b), da oplysningerne er nødvendige for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Oplysninger registreret hos DSB i forbindelse med dit køb vil blive gemt i løbende år + 5 år i overensstemmelse med bogføringslovens regler. Andre oplysninger vil blive slettet senest 3 år, efter din sag er afsluttet. Du kan til enhver tid opdatere eller slette dine personoplysninger på mitungdomskort.dk. Sletning af dine oplysninger på ungdomskort.dk bestemmes af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

DSB benytter i forbindelse med sin it-drift bl.a. databehandlere, som overfører data til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS.

Læs mere om DSB’s behandling af dine personoplysninger samt dine øvrige rettigheder i DSB’s privatlivspolitik her.

Stamkort og værdiindlæg

LUK

Et stamkort indeholder dit navn, adresse og købte zoner samt et vellignende foto af dig selv på 25-35 x 35 mm. Ansigtet skal fylde 2/3 af billedet, og dit ansigt skal være tydeligt og genkendeligt. Religiøs hovedbeklædning er tilladt. 
Du får stamkort når du køber et fysisk Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort til Hovedstaden.

Ved fornyelse af Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort i DSB Billetautomat skal dit stamkort være fra efter 2007, og lavet hos DSB (i DSB Salg & Service, en 7-Eleven eller Kort & Godt på en DSB-station eller via www.dsb.dk).

Kort der er lavet hos fx Movia eller andre trafikselskaber, i kiosker med billetsalg eller andre steder, kan desværre ikke bruges. Har du et sådan kort, kan du få lavet et nyt stamkort gratis i DSB Salg & Service på stationerne inkl. 7-Eleven på stationerne.

Værdiindlæg er dit udskiftelige indlæg i dit Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort med antal af zoner og gyldighedsperiode.

Gyldighed

Ungdomskortet er gyldigt til et ubegrænset antal rejser med bus, tog og metro inden for gyldighedsperioden og gyldighedsområdet. Gyldighedsperioden starter kl. 04.00 på kortets første gyldighedsdag. Perioden slutter kl. 03.59 efter sidste gyldighedsdag. Det digitale Ungdomskort er først gyldigt, når det er modtaget på enheden, og kan fremvises på forlangende.

Priser

Prisen for Ungdomskort er fastsat i hhv. ”Lov om Befordringsrabat til studerende ved videregående
Uddannelser” og ”Lov om Befordringsrabat til elever indskrevet på en ungdoms-uddannelse”. Den reguleres normalt én gang årligt, i januar. Information om pris findes på www.ungdomskort.dk under ”Paragraffer”.
En aftale om abonnementsordning skal ikke fornyes ved ændringer i priser og afgifter. Med mindre du annullerer dine bestillinger, er du forpligtet til at betale den forhøjede pris.

Kontrol

Ungdomskortet skal vises for buschauffører ved indstigning i bussen og for kontrolpersonale på forlangende.
Ved glemt kort eller manglende strøm/knust glas (digitale kort) gælder samme regler som for DSBs periodekort. Dvs. du skal købe en anden billet inden du på begynder din rejse. 
Gør du ikke det, må du påregne at skulle betale en kontrolafgift. Ved at være tilmeldt servicen ”glemt kort” på www.dsb.dkkan afgiften nedskrives til 0 kr. (seks gange inden for 12 måneder), hvis man har et gyldigt kort.

Ændring og opsigelse

Strækningen fremgår af kortet og er defineret på baggrund af din Folkeregister-adresse og uddannelsesinstitution. Har du valgt et kort til 16-19 årige uden godkendelse er kortets gyldighedsområde baseret på din Folkeregister-adresse. Via www.mitungdomskort.dk har du selv mulighed for at opsætte perioden på det enkelte kort og efterfølgende ændre den. Et kort skal bestilles til minimum 30 dage og det kan højest være på 120 dage. Seneste mulighed for at ændre i bestillingen er 14 dage før 1. gyldighedsdato.
Betalingen for dit Ungdomskort hæves mellem 4-14 dage før hver ny periodes ikrafttræden. Du modtager samtidig en kvittering pr. e-mail med det beløb, som er hævet på kortet.
Såfremt du ønsker at opsige din abonnementsordning kan dette ske ved at annullere alle bestillinger på mitungdomskort.dk. Seneste mulighed for at annullere en bestilling er inden det går til udstedelse, dvs. senest 14 dage før første gyldighedsdato.

Tilbagebetaling

Betaling for et Ungdomskort kan refunderes, hvis der er minimum 30 dages gyldighed tilbage. Der kan være et gebyr forbundet med refunderingen. Se www.dsb.dk/kampagner/ungdomskort for vejledning.

Ved refusion af Ungdomskort fratrækkes altid mindst 30 dage som benyttet, og derudover skal der være mindst 30 dages gyldighed tilbage på kortet.
For at et Ungdomskort kan tilbagebetales skal kortet derfor fra start være gyldigt i minimum 60 dage.

Refusion eksempel ved et kort gyldigt i 79 dage fra den 01/01/2017 til 20/03/2017:

  • Kortet er benyttet til den 15/01/2017 og der fratrækkes 30 dage som benyttet
  • Refusion beregnes fra den 31/01/2017 – 20/03/2017 (49 dage)

Ved tilbagebetaling overføres beløbet til din NemKonto.

Bortkomst

Digitalt ungdomskort via DSB app

Såfremt du mister din smartphone, skal en ny skaffes. Kravet er en iPhone eller Android og Ungdomskortet kan genhentes på denne. I mellemtiden skal du selv betale for din rejsehjemmel.

Plastikkort

Såfremt du mister dit kort har du mulighed for at få udstedt et Erstatningskort. Anmodning om Erstatningskort sker via www.mitungdomskort.dk. Der opkræves et gebyr for udstedelse af Erstatningskort. Se skemaet nedenfor. I mellemtiden skal du selv betale for din rejsehjemmel.

Ændringer af oplysninger

Hvis du ønsker at ændre rute, kontaktoplysninger eller betalingskort for dit Ungdomskort skal du gøre dette på mitungdomskort.dk. Ændringer vil først træde i kraft ved næste Ungdomskort.
Forbehold Der tages forbehold for ændring i specifikation i produktet samt trykfejl.

Gebyroversigt

DSB er berettiget til situations-bestemt at tage gebyrer for visse services i henhold til følgende skema:

Gebyr

  • Erstatningskort via www.mitungdomkort.dk 100,- kr
  • Forsendelse af faktura 0,- kr
  • Midlertidig kort eller billet 0,- kr

Henvendelse til DSB Ungdomskort

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
DSB Kundecenter
Att: DSB Ungdomskort
Postbox 363
2630 Taastrup
Opleves problemer i øvrigt ved levering af dit ungdomskort, ring venligst til DSB Kundeservice på 70 13 14 15, tast 2-2-2