Handelsbetingelser Udland

Her findes oplysninger om betingelser vedrørende tog til udlandet.
Rejsetidsgaranti for udlandsrejser (pdf)

Betingelser

Ekspeditionsomfang

DSB Netbutik Udland forhandler togbilletter til destinationer i følgende lande: Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Schweiz, Østrig og Tjekkiet.

Yderligere sælges til følgende destinationer: Norditalien og Paris og til dag- og nattog til ovennævnte lande, samt Interrail Pass til Europa, via DSB Kundecenter Udland på telefon 70 13 14 18 og på følgende stationer med salg af udlandsbilletter; Københavns Hovedbanegård, Odense samt Aarhus H.

Udvalgte Interrail Pass kan desuden købes online.

Billetter med postforsendelse

Du kan få tilsendt din billet købt i DSB Netbutik Udland med posten, mod gebyr, hvis:

 • du køber din billet senest 6 hverdage inden afrejsen, når postadressen er i Danmark
 • du køber din billet senest 10 hverdage inden afrejsen, når postadressen er i udlandet

Har du ikke modtaget din bestilling i løbet af 6 hverdage i Danmark og 10 hverdage uden for Danmark, bedes du kontakte DSB Kundecenter Udland. DSB påtager sig ikke ansvar for forsinkelse fra postvæsnets side. 

Der opkræves forsendelsesomkostninger på 50 kr. for forsendelse til en adresse i Danmark, Sverige, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Tyskland og Schweiz. Forsendelsesomkostninger refunderes ikke i tilfælde af tilbagebetaling af billetterne. Det er ikke muligt at få billetter sendt med posten til andre lande end de nævnte.

Interrail
Du kan få tilsendt dit interrail-pass købt på dsb.dk, mod gebyr, hvis du køber din billet senest 10 hverdage inden afrejsen.
Ved særlig stor efterspørgsel - fx i forbindelse med kampagneperioder - kan leveringen tage lidt længere tid. Vi sender dit Interrail Pass så hurtigt som muligt, og senest 6 dage efter købet, bliver pengene trukket fra din konto.

Print Selv-billetter

I DSB Netbutik Udland kan billetterne købes som Print Selv-billetter, når der rejses i forbindelse med følgende lande; Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Tjekkiet, Schweiz, Østrig og med Öresundståg. Fra den 2. april er det også muligt at købe Print Selv-billetter til SJ togene og Snälltåget i forbindelse med Sverige.

Print Selv-billetten er gyldig i udskrevet form (normal DIN A4 format på hvidt papir). Når rejsen alene omfatter danske og tyske strækninger, er det tilladt at forevise billetten på en PC, tablet eller smartphone, såfremt billetten er læsbar og kan scannes. For alle andre strækninger er det vigtigt at hele dokumentet er udskrevet i en god læsbar kvalitet.

Print Selv-billetten skal vises på rejsen ved billetkontrol i toget.

Print Selv-billetter kan købes som:

 • Billet og pladsbillet
 • Billet

Ved køb af billetter i DSB Netbutik Udland skal navnet opgives på den rejsende, samt en e mail adresse hvortil billetten og kvitteringen for købet kan fremsendes. Desuden skal forretningsbetingelserne accepteres inden købet.

Har du ikke mulighed for at opfylde disse betingelser, kan du købe billetten via DSB Kundecenter Udland på telefon 70 13 14 18 eller i Salg & Service på en af følgende stationer med salg af udlandsbilletter: Københavns Hovedbanegård, Odense eller Aarhus H.

Betaling

Når du handler i DSB Netbutik Udland sker betalingen via vores samarbejdspartner DIBS, og du kan betale med følgende kort:

 • Dankort
 • VISA
 • MasterCard  
 • VISA Electron

Benyttelse af Print Selv-billetten

I DSB Netbutik Udland udstedes der fleksible billetter og billetter med rabat som er delvist fleksible, eller som ikke er fleksible.

Print Selv-billetter har normalt én dags gyldighed. Gyldighedsdagen fremgår af billetten. Er billetten fleksibel, kan den benyttes til valgfri rejse på gyldighedsdagen såfremt der rejses via den rute der er angivet på billetten.

Er der købt pladsbillet til en fleksibel billet skal toget hvortil der er reserveret plads benyttes. Sker det ikke mister pladsbilletten sin gyldighed, men billetten vil stadig kunne benyttes den pågældende dag. Ønskes der en ny reservation betales der for en ny pladsbillet.

Er billetten delvist fleksibel, eller ikke fleksibel, vil der være anført en dato og tognumre på de tog som der er købt billet til. Disse tog skal benyttes for at billetten bevarer sin gyldighed.

Der er normalt ikke krav om pladsbillet for udlandsrejser, men det anbefales at købe pladsbillet. Bemærk, at der for visse tog og forbindelser, eks togene mellem Danmark og Tyskland i sommerperioden, er krav om pladsbillet.

En Print Selv-billet er gyldig mellem de stationer, der står på billetten.

Du skal medbringe dit pas (eller identitetskort) på rejsen og forevise passet sammen med din Print Selv-billet.

Bemærk at fleksible billetter i nogle tilfælde kan have 2 dages gyldighed hvis de købes som Udlandsbilletter (ikke Print Selv) via DSB Kundecenter Udland på telefon 70 13 14 18 eller i Salg & Service på en af følgende stationer med salg af udlandsbilletter; Københavns Hovedbanegård, Odense eller Aarhus H.

Billetter til afhentning

Det er ikke muligt at bestille billetter til afhentning. Billetterne er ofte med rabat og derfor er der tale om her og nu salg.

I DSB Netbutik Udland er det muligt at se, hvad en rejse koster på det tidspunkt, hvor man søger rejsen. Vil man være sikker på, at prisen holder, skal man købe rejsen med det samme. Man kan ikke være sikker på, at prisen er den samme ved en senere søgning.

Det samme gælder ved køb af billetter via DSB Kundecenter Udland på telefon 70 13 14 18 eller i Salg & Service på en af følgende stationer med salg af udlandsbilletter: Københavns Hovedbanegård, Odense eller Aarhus H.

Indsigelser

DSB gør opmærksom på, at selvbetjente produkter har særlige betingelser, hvilket fremgår af DSB’s rejsebetingelser for de pågældende produkter.

Såfremt kunden ikke modtager varen, skal der altid rettes henvendelse til DSB Kundecenter Udland på telefon 70 13 14 18.

Kontakter kunden banken vedrørende kreditering af et beløb fra DSB, vil der i de fleste tilfælde tilgå et gebyr på 250 kr. Dette gebyr kan DSB opkræve af kunden, såfremt DSB kan dokumentere at bestillingen er forløbet korrekt. 

Enhver form for misbrug kan medføre politianmeldelse.

Det retslige grundlag for befordringen

Håndbagage

Du kan medbringe genstande, som let kan bæres som håndbagage. Som udgangspunkt er det tilladt at medtage 3 stk. håndbagage pr. person.
Du råder normalt over pladsen som findes over og under din siddeplads.
Større genstande som ski, barnevogne og store musikinstrumenter kan kun medbringes, hvis der er egnede pladser i toget, hvor disse genstande kan anbringes.
Skydevåben til fx jagt eller konkurrencer kan kun medtages i det omfang, de enkelte landes lovgivning tillader dette. Fx er det ikke tilladt at medtage skydevåben i trafik til/fra Tyskland og Østrig.

Tilbagebetaling

Generelt gælder det, at pladsreserveringsgebyrer ikke tilbagebetales.

Det er kun en begrænset del af Print Selv-billetterne, der kan tilbagebetales. Tilbagebetalingen skal ske online og det skal ske senest dagen før afrejse.

 • Non Flex billetter kan ikke tilbagebetales
 • Mid/Semi Flex billetter kan normalt ikke tilbagebetales, da det oftest er et DSB Orange Europa produkt
 • High/Full Flex billetter kan tilbagebetales, da det oftest er fuld pris produkter. Bemærk dog at det ikke er gældende for rejser i forbindelse med Øresundståg.
 • Eventuelle gebyrer refunderes ikke

Annullering op til dagen før afrejse:

 • Annullerer du din billet før afrejsedatoen, vil tilbagebetalingen ske umiddelbart efter billetten er annulleret.
 • Tilbagebetalingen vil ske til betalingskortet som blev benyttet ved købet.

Ønsker du at købe en fleksibel billet hvor det er muligt at få pengene refunderet med det samme, skal du købe billetten i Salg & Service på en af følgende stationer med salg af udlandsbilletter; Københavns Hovedbanegård, Odense eller Aarhus H. Det er dog stadig en forudsætning at du får billetten tilbagebetalt senest dagen før billettens gyldighed begynder.

Normalt opkræves der ikke gebyr for Full Flex billetter, men der kan være afvigende regler for visse strækninger eller tog selskaber. Opkræves der gebyr for tilbagebetaling er det hos DSB fastsat til 100 kr. pr. billet. Derudover kan selskabet som foretager transporten foreskrive gebyrer som DSB opkræver på vegne af transportøren og videreafregner til selskabet.

Henvendelse om tilbagebetaling af billetter modtaget med Postforsendelse kan ske ved at fremsende de originale billetter til:
DSB Kundecenter,
Kundeservice Udland
Postboks 363
2630 Taastrup

Kompensation ved forsinkelse af internationale tog

Jernbaneselskaberne som anvender GCC-CIV/PRR, har indgået en aftale om kompensation ved forsinkelse af kunder med en international billet.

Kompensation ved forsinkelse i andre landes trafik

Der kan være forskel på, hvorledes jernbaneselskaberne anvender GCC-CIV/PRR i forbindelse med kompensation ved forsinkelse.

Såfremt billetten er købt i udlandet, henvises du til at kontakte det pågældende selskab for at få de gældende forretningsbestemmelser.

Interrail

Kompensation

For Interrail til ét land kan der blive tale om kompensation, hvis du minimum oplever to forsinkelser, som hver er på mindst 60 minutter.

For Interrail "global" kan der blive tale om kompensation, hvis du minimum oplever tre forsinkelser, som hver er på mindst 60 minutter.

Interrail er et internationalt billetprodukt, som varetages af Eurail GIE samarbejdet. Reglerne og fremgangsmåden for udbetalingen af kompensationen håndteres af Eurail GIE og sker via deres hjemmeside www.eurailgroup.org. På hjemmesiden kan du finde betingelserne og søge kompensation. Bemærk, at DSB Kundeservice ikke kan hjælpe med håndtering af kompensation i forbindelse med Interrail.

Rejsebetingelser for interrail

Læs om rejsebetingelserne for interrail

Klager

Klager over forhold, som ikke har kunnet løses ved henvendelse til personalet i transportmidlet, rettes til:
DSB Kundecenter
Kundeservice Udland
Postboks 363
2630 Taastrup

Henvendelsen skal ske hurtigst muligt efter den hændelse, kunden ønsker at klage over. Hvis der går lang tid, før klagen modtages, kan det være svært at undersøge, hvad der skete. Desuden kan kunden miste et eventuelt krav efter de almindelige regler om forældelse og passivitet. For henvendelser vedrørende rejsetidsgaranti skal fristen overholdes. Læs mere om DSB Rejsetidsgaranti.

DSB kan anmode om at få forevist original rejsehjemmel i forbindelse med behandling af en klage eller ved ansøgning om rejsegaranti.

DSB er tilsluttet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Har kunden modtaget en skriftlig afgørelse, som kunden ikke er tilfreds med, kan kunden klage til :
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro 
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
tlf. 36 13 18 91.