Levering

Digitalt via DSB app eller mitungdomskort app

Kortet leveres til den server, der vedligeholder de personlige kortinformationer og som har forbindelse til app’en på din smartphone. Det digitale Ungdomskort skal altid vises/kan kun benyttes på den enhed og det telefonnummer, hvor den er registreret.

Kopiering, ændring eller videresendelse af digitale Ungdomskort til anden person er ikke tilladt. Det er strafbart efter straffeloven at rejse på digitalt Ungdomskort, der er kopieret eller forfalsket, ligesom det også er strafbart at forfalske, kopiere, ændre og videresende digitalt Ungdomskort. Eventuelt misbrug kan anmeldes til politiet.

Et Ungdomskort betragtes som benyttet, hvis det vises på din smartphone i gyldighedsperioden.
Hvis du sletter app’en, bliver dit digitale Ungdomskort også slettet. Hvis du senere installerer app’en igen på samme enhed, bliver det digitale Ungdomskort overført til enheden igen. 

Det er ikke muligt at udskrive det digitale Ungdomskort.

Automatisk online køb og fornyelse af Ungdomskort forudsætter, at du i forvejen har oprettet en betalingsaftale med DSB og at der er penge på kontoen til at betale kortet. Ved brug af betalingsaftale reserveres det fulde beløb, før Ungdomskortet udstedes. Kortet leveres via app. Beløbet hæves på din konto, når kortet er klar til download. Kan vi ikke reservere det fulde beløb på det tilmeldte betalingskort, annulleres din bestilling.

Som plastikkort (med elektronisk betalingsaftale)

Plastikkort har oplysning om rejsestrækning eller zoner, periode samt personlige oplysninger (navn, billede, fødselsdato). Automatisk online køb og fornyelse af Ungdomskort forudsætter, at du i forvejen har oprettet en betalingsaftale med DSB og at der er penge på kontoen til at betale kortet. Ved brug af betalingsaftale reserveres det fulde beløb, før Ungdomskortet udstedes. Kortet leveres via postforsendelse. Beløbet hæves på din konto, når kortet er udstedt. Kan vi ikke reservere det fulde beløb på det tilmeldte betalingskort, annulleres din bestilling. 

Som plastikkort (med faktura betaling)

Når du vælger at betale med faktura, skal du betale før levering af kortet. DSB udsteder ikke Ungdomskortet, før betaling er modtaget på vores konto. Herefter leveres kort via postforsendelse.

Har vi ikke modtaget din indbetaling, senest på kortets 1. gyldighedsdag annulleres din bestilling.

Der leveres til Danmark, Sverige og Tyskland. Leveringstid i Danmark ved postforsendelse er inden for 14 kalenderdage. DSB påtager sig ikke ansvar for forsinkelse fra postvæsnets side.

Via DSB APP

DSB udsteder digitale Ungdomskort til strækninger, der går over flere trafikselskaber inklusive Arrivas og Øresunds-takstsystemets strækninger. 

Via mitungdomskort APP

DSB udsteder digitale Ungdomskort til de tre Movia-områder på Sjælland/Lolland og Falster. 

Som Plastikkort

DSB udsteder kort til strækninger, der går over flere trafikselskaber inklusive Arrivas og Øresunds takstsystemets strækninger, samt til de tre Movia-områder på Sjælland/ Lolland og Falster.