Privatlivspolitik

DSB lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os. Denne privatlivspolitik indeholder information om vores indsamling og brug af personoplysninger samt en beskrivelse af dine rettigheder.
Enhver behandling af dine oplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Hvem er den dataansvarlige?

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

DSB
Telegade 2
2630 Taastrup
CVR-nr.: 25050053

Kontaktoplysninger:
Tlf. 70 13 14 15
Mail: kundehenv@dsb.dk
DSB’s databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på:
Mail: DPO@dsb.dk

Du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi behandler dem nedenfor.

Hvilke oplysninger indsamler DSB?

Når du køber en billet, opretter dig som kunde, tilmelder dig Rejsetidsgaranti, DSB Plus eller andet, vil du altid modtage specifik information om, hvilke oplysninger, vi indsamler om dig, retsgrundlaget for behandlingen, hvad vi bruger dine oplysninger til, hvor længe vi gemmer oplysningerne, og om de bliver videregivet til andre. Du vil om nødvendigt blive bedt om at give dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger.
Denne privatlivspolitik supplerer denne information og indeholder bl.a. dine rettigheder i forhold til fx ret til indsigt og sletning, oplysninger om klagemuligheder mv. (se punktet ”Dine rettigheder” nedenfor).
DSB indsamler personoplysninger om din brug af vores hjemmeside eller vores apps.
Du kan læse mere herom i DSB’s cookie politik.

Hvem videregiver DSB dine oplysninger til?

Du vil altid modtage specifik information om eventuel videregivelse af dine personoplysninger til andre, fx samarbejdspartnere.

Derudover kan DSB videresende din henvendelse til et andet trafikselskab, fx Movia, Metro eller Arriva, hvis henvendelsen fejlagtigt er sendt til DSB.

Opbevaring af personoplysninger mm.

Personoplysninger, som indsamles og behandles af DSB, opbevares dels hos DSB og dels hos DSB’s leverandører af databehandling. DSB benytter bl.a. leverandører, som overfører data til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, for at kunne opfylde deres aftale med DSB. DSB stiller altid krav om, at sådan databehandling sker i henhold til gældende EU-lovgivning. 
Her kan du se en liste over relevante leverandører i tredjelande.

Adgang til dine personoplysninger

Kun betroede medarbejdere med arbejdsbetinget behov i DSB og hos DSB’s leverandører har adgang til de indsamlede personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, om DSB behandler personoplysninger om dig. Hvis DSB behandler personoplys-ninger om dig, har du ret til at få information om:

  • Hvilke oplysninger vi behandler
  • Formålet/formålene med behandlingen
  • Hvem DSB videregiver oplysningerne til
  • Hvor længe DSB opbevarer dine oplysninger eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge tidsrummet

Hvis DSB’s grundlag for at behandle dine oplysninger er et samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til DSB’s behandling af dine personoplysninger. Du vil konkret blive oplyst om, hvordan dit samtykke kan tilbagekaldes. Det kan fx ske ved at nedlægge din profil på dsb.dk, via link i mail etc.

Du har ret til at bede DSB om at rette oplysninger om dig, hvis de ikke er korrekte. Hvis du har oprettet en profil, kan du også selv rette oplysningerne.

Du har ret til at bede DSB om at slette oplysninger om dig, medmindre lovgivningen foreskriver, at DSB skal opbevare oplysningerne i en bestemt periode.

Du har ret til at bede DSB om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at DSB alene må opbevare dine personoplysninger, mens din indsigelse nærmere undersøges. Du kan ikke benytte denne ret, hvis DSB har et betalingskrav mod dig, fx en kontrolafgift eller manglende betaling for billet, Rejsekort el.lign.

Du har ret til at bede om at få de personoplysninger, som du har givet os, udleveret fx med henblik på at overføre dem til en anden trafikvirksomhed. 

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til DSB. Hvis du ikke er enig i DSB’s besvarelse af din klage, kan du klage til Datatilsynet. Læs mere på www.datatilsynet.dk.

Henvendelser til DSB

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvilke oplysninger DSB har registreret om dig, og hvordan de bliver behandlet, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som nævnt ovenfor, kan du benytte denne formular, eller du kan kontakte os pr. e-mail eller pr. post.

Læs om DSB’s brug af cookies her.

Ændringer

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at opdatere denne privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer oplyser vi om ændringerne på dsb.dk/persondata.