Forretningsbetingelser

DSB er oprindeligt etableret 1885. DSB er en Selvstændig Offentlig Virksomhed, der blev stiftet den 1. januar 1999 med trafikministeren som eneejer. Trafikministerens ansvarsbeføjelser, som ejer i forhold til bestyrelsen, er reguleret i lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S (Lov nr, 485 af 1. juli 1998 og som ændret ved lov nr. 155 af 12. marts 2003), DSB's vedtægter og forretningsorden for DSB. CVR-nummer: 25050053.

Krav om pladsreservation i Fjern- & Regionaltog

DSB har indført krav om pladsreservation i InterCity-, InterCityLyn- og regionaltog for at begrænse smitterisikoen fra coronavirus. Du kan hente gratis pladsbilletter i DSB’s app, på DSB.dk og i billetautomaten.
Kravet om pladsreservation betyder, at du skal have både gyldig en billet (eller kort) samt en pladsbillet (gratis) for at have en gyldig rejsehjemmel til DSB’s InterCity-, InterCityLyn- og regionaltog. Rejser du uden gyldig pladsbillet, risikerer du derfor en kontrolafgift.

Kravet om pladsreservation gælder indtil videre, og DSB meddeler særskilt, når det ophører igen.

Brug af DSB app

DSB app'en ejes og drives af DSB. Brugen af denne app, er omfattet af en række betingelser, som brugerne bør være opmærksomme på.

Læs om brugen af DSB app

Handelsbetingelser for DSB App

DSB app er en app til Android og iOS smartphones, hvor du kan købe billetter og pendlerkort. Du kan også se dine købstransaktioner og oplyste data. Du har endvidere mulighed for at bruge forskellige services f.eks. trafikinformation og favoritstationer.

Læs handelsbetingelserne for DSB App

Rejseregler

Den 15. januar 2017 fik alle trafikselskaber i Danmark ét sæt Fælles landsdækkende rejseregler, uanset om du rejser med bus, tog eller metro. Rejsereglerne udgives af DSB, Arriva Tog og Metroselskabet I/S, samt Trafikselskabet Movia, BAT, FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab.

Ordensregler

Alle skal have en god rejseoplevelse med DSB. Vores ordensregler hjælper dig godt på vej. Reglerne er til for at give dig og dine medpassagerer en bedre rejseoplevelse. God tur.

Brug af dsb.dk

Hjemmesiden www.dsb.dk ejes og drives af DSB. Brugen af DSB´s hjemmeside er omfattet af en række betingelser, som brugerne bør være opmærksomme på.

Køb af billetter online

Læs om køb af billetter online

Tog i Danmark - tilbagebetaling

Her kan du læse om reglerne for tilbagebetaling af billetter til danske tog

Persondata

Læs om DSB's brug af persondata og privatlivspolitik

Handelsbetingelser for Ungdomskort