Brug af dsb.dk

Generelle betingelser for brugen af www.dsb.dk

Hjemmesiden www.dsb.dk ejes og drives af DSB. Brugen af DSB´s hjemmeside er omfattet af en række betingelser, som brugerne bør være opmærksomme på.  

Ansvar for hjemmesiden

Hensigten med denne hjemmeside er at lette offentlighedens adgang til informationer om DSB, bl.a. trafikinformation, rejseplaner, køreplaner, priser og andre oplysninger om transport i og uden for Danmark. DSB tilstræber, at oplysningerne på hjemmesiden er fuldstændige, korrekte og opdaterede. Eventuelle fejl bliver så vidt muligt rettet.
DSB påtager sig imidlertid ikke retsligt ansvar for oplysningerne eller andet indhold på hjemmesiden. I det omfang, der linkes til andre hjemmesider, er DSB ikke ansvarlig for indholdet af disse sider.
DSB tilstræber at mindske driftsforstyrrelser på hjemmesiden. DSB er dog ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser eller nedbrud, f.eks. afbrydelser på grund af afhjælpning af fejl, vedligeholdelse eller forbedring af hjemmesiden.
DSB er ikke ansvarlig for skader og tab, der kan opstå ved brug af hjemmesiden, herunder driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, mistede besparelser og tab af data.

Rettigheder til hjemmesiden

DSB har alle rettigheder til hjemmesiden og dets enkelte komponenter, herunder navne, logoer, varemærker, tekster, kataloger, design, grafik, film, lydfiler, billeder, spil, programmering, software og databaser. Brugeren må foretage enkeltopslag på hjemmesiden i form af søgning, downloading og udskrivning, hvis det sker til privat brug, herunder til internt brug i virksomheder. Bortset fra denne begrænsede tilladelse er systematisk søgning, kopiering, spredning eller offentliggørelse af hjemmesiden eller dele heraf ikke tilladt uden DSB's samtykke.