2000-2002

2002
Metro åbner i København
Dobbeltdækkertog indsættes i den sjællandske regionaltrafik


2001
DSB Gods fusionerer med det tysk-hollandske Railion A/S
Sidste MY-lokomotiv udrangeres

2000
Øresundsbroen indvies
Den faste Øresundsforbindelse består af tre dele: Drogden-tunnellen, øen Peberholm og broen over Flinterenden.

Tunnellen under Drogden er en såkaldt sænketunnel. Den består af 20 elementer, der hver er 176 meter lange. Tunnellen er i alt 3,5 km lang. I Drogden-tunnellen løber jernbanen side om side med motorvejen.

Peberholm er en kunstig ø med en længde på ca. 4 km og et areal på 1,3 km2. Peberholm består af 6 mio. kubikmeter bundmateriale fra Øresund og 1,6 mio. tons sten. På Peberholms vestlige del føres motorvejen op over jernbanen.

Højbroen over Flinterenden er en 7,8 km lang skråstagsbro. Højbroen, hvor motorvejen løber oven på jernbanen, har en fri gennemsejlingshøjde på 57 m. Pylonerne er 204 meter høje.

Øresundsbanen er en virkelig international jernbane. Danske og svenske jernbaner anvender hvert sit sikkerhedssystem (ATC), og de to landes baner er elektrificeret med to forskellige spændingssystemer.

I Danmark bruger man 25.000 volt 50 Hz vekselspænding på fjernbanerne, mens svenskerne benytter 15.000 volt 16 2/3 Hx vekselspænding. Skiftet mellem dansk og svensk ATC sker på Peberholm, mens skiftet mellem spændingssystemerne sker ved Lernacken, hvor jernbanen kommer i land på Skånes kyst. Man kan således kun køre på Øresundsbanen med tog, der er særligt indrettet med begge landes ATC-systemer, og - hvis der er tale om elektrisk drevne tog - også kan benytte begge landes spændingssystemer. Skiftet mellem de forskellige systemer foregår, mens toget er i fart.

Den faste forbindelse over Øresund blev indviet den 1. juli 2000. Broen har medført en eksplosiv vækst i trafikken mellem Danmark og Skåne. I løbet af det første år benyttede over 4 mio. passagerer toget over Øresund. Det var betydeligt mere end forventet, og siden er trafikken vokset yderligere.

I de kommende år vil Øresundsbanen få en mere direkte indføring til Malmø via den såkaldte Citytunnel. Rejsetiden København-Malmø, som i øjeblikket er 35 minutter, vil herefter blive endnu kortere.