1980-1984

1984
DSB modtager de første el-lokomotiver, litra EA

Litra EA, Litra EA, der var det første danske ellokomotiv, er nærmest en formindsket udgave af de daværende vesttyske forbundsbaners type 120. Type 120 var udviklet af Hencshel og BBC i 70'erne og anvendte en helt ny reguleringsteknik med såkaldte asynkrone banemotorer, meget lig DSB's dieselelektriske lokomotiv litra ME, der blev leveret i årene 1981-85.

De første tyske 120'ere blev leveret i 1979, så da DSB bestilte de første EA-lokomotiver i april 1982, var der tale om en virkelig moderne konstruktion. Frem for mere traditionel reguleringsteknik byder de asynkrone banemotorer på mange fordele, eksempelvis lavere vægt og billigere vedligeholdelse. Ved bremsning kan EA-lokomotivets banemotorer generere strøm og sende denne strøm ud i køreledningsnettet (regenerativ bremsning).

I første omgang blev der bestilt to lokomotiver, men ordren blev hurtigt udvidet til at omfatte 10 lokomotiver. Den første elektrificerede fjernbane var Kystbanen, hvor den ordinære el-drift blev indledt den 11. marts 1986.

EA-lokomotiverne blev først og fremmest indsat i regionaltog, men blev lejlighedsvist også anvendt til internationale tog. Elektrificeringen kom til at forløbe langsommere end forventet, og først med udsigten til den faste forbindelse over Storebælt - hvor jernbanedelen oprindeligt var forventet at være klar i 1993 - blev der behov for flere elektriske lokomotiver.

En anden serie EA på 12 stk., der er helt identisk med første serie, blev derfor leveret i 1992-93. Også disse lokomotiver blev primært indsat i den sjællandske regionaltrafik. Elektrificeringen omfattede på dette tidspunkt strækningen Helsingør-København-Korsør. De to første EA blev bygget af den tyske lokomotivfabrik Henschel med elektrisk udstyr fra BBC, mens de sidste i alt tyve lokomotiver blev bygget hos Scandia i Randers, også med elektrisk udstyr fra BBC.

Med åbningen af den faste Storebæltsforbindelse ændredes køreplansstrukturen grundlæggende, og EA-lokomotiverne kom nu også til at køre godstog. Desuden kørtes et begrænset antal intercitytog i perioden 1999-2001 med EA og lejet schweizisk vognmateriel.

I 2001 overgik 10 EA-lokomotiver til godsoperatøren Railion Danmark. DSB anvender de tilbageværende EA i lokomotivtrukne persontog, mest i den sjællandske regionaltrafik samt i det internationale nattog København-Padborg. EA-lokomotiverne kan fjernstyres fra styrevogn litra ADns-e.

DSB får nye blå uniformer

MA-lyntogene ombygges til Sølvpile

DSB gods indfører godstransportstyringssystemet GTS

InterRail-center på Københavns Hovedbanegård oprettes

1982
Zonetakstsystem indføres

1981
Det første datamatstyrede sikringsanlæg tages i brug
DSB introducerer sommertoget Ferieexpressen

1980
DSB indfører nyt færgesystem på Storebælt med tre nye IC-færger

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.