1940-1959

1957
DSB indvier Halsskov-Knudshoved-overfarten

1956
DSB indvier sit første fjernstyringsanlæg
DSB tilbyder 65-billetter
DSB indsætter den første bil-færge med to dæk

1954
DSB indfører standardmateriel til godstransport, G-vognen

De første store diesellokomotiver, litra MY, tages i brug

MY 1156 med internationalt tog på Vestbanen en gang i starten af tresserne. Oprindelig havde MY'erne ikke påmalet nummer på fronten. MY-lokomotiverne blev leveret fra 1954 til 1965, og de kom til at spille en central rolle i afviklingen af dampdriften hos DSB. Litra MY er en europæisk udgave af General Motors (GM) amerikanske diesellokomotiver, og lignende lokomotiver blev anskaffet af statsbanerne i Belgien, Luxemburg, Norge og Ungarn.

GM's to-takts dieselmotor og tilhørende jævnstrømstransmission viste sig som en succes overalt i verden - fra Brasiliens jungle over Nevadas ørken til det norske højfjelds sne - og også i Danmark viste MY-lokomotiverne sig som nærmest uopslidelige. Det var således ikke usædvanligt, at en MY kørte 200.000 km om året.

I perioden 1985-2001 udrangerede DSB dog MY-lokomotiverne, fordi der ikke længere var behov for typen efter anskaffelserne af IC3-tog og større lokomotiver. Et betydeligt antal MY-lokomotiver er dog solgt til videre anvendelse hos andre danske, svenske og tyske jernbaneselskaber - og DSB anvender som nævnt selv den tidligere MY 1135 i forbindelse med måletog.

Der er blandt andet tale om såkaldte slipforsøg, hvor en vogn "tabes" ved høj fart, således at bremseegenskaberne kan kontrolleres. Disse forsøg udføres især i Sønderjylland. Tre MY-lokomotiver er bevaret ved Danmarks Jernbanemuseum og et enkelt af Dansk Jernbane-Klub.

1952
DSB's sidste damplokomotiv erhverves
DSB introducerer udflugts- og dansevogne
DSB har premiere på svagføretogene

1949
DSB begynder at køre stykgods på lastbil
DSB overtager 218 km spor på Fyn

1943
DSB indfører de første godsbeholdere (containere)

1942
DSB-tog rammes for første gang af sabotage

1940
DSB må indskrænke driften med 60 pct. på grund af besættelsen