1990-1995

1995
Rederi- og busdrift udskilles fra DSB og videreføres som selvstændige selskaber

DSB tager de første nye elektriske regionaltog, litra ER, i brug

ER(ER-FR-FR-ER) blev oprindeligt projekteret som et regionaltog, men anvendes også som fjerntog på elektrificerede strækninger. Derfor er togsættene udstyret med informations- og pladsreservationssystem.

Togsættene findes med forskellige typer indretning og antal siddepladser, men interiøret vil blive ændret, så det fremstår ens i alle togsæt. Et togsæt er sammensat af en motorvogn (ER), to mellemvogne (FR) og en motorvogn (ER) med indbyrdes overgang. Op til fem togsæt kan sammenkobles.

DSB har premiere på de nye S-tog

4. generations S-tog (SA-SB-SC-SD)

Togsættet er DSB's nyeste generation af S-tog. To halvtog er koblet således: Motorvogn SA, motorvogn SB, mellemvogn SC, motorvogn SD, motorvogn SD', mellemvogn SC', motorvogn SB' og motorvogn SA'. Togsættet er enestående ved at have enkeltakslede, hydraulisk kurvestyrede bogier med hydrauliske bremser. Traktionsudrustningen er af nyeste type, og togsættet har som det første af DSB's S-tog vekselstrømsbanemotorer. Der er gennemgang i hele togsættet, som i øvrigt har korte vogne, hvilket giver mulighed for optimal udnyttelse af det tilladte tværsnitsprofil. Togsættet har automatkobling.

1991
Ny køreplan for fjerntrafikken baseret på IC3

1990
DSB bygger ny færgeterminal i Helsingør og danner fælles selskab med Sweferry om H-H-overfarten
Det første IC3-tog indsættes

IC3 (MFA-FF-MFB) er beregnet til fjerntrafik, men bruges også til regionaltrafik. Et togsæt består af en motorvogn (MFA), en mellemvogn (FF) og en motorvogn (MFB).

Ti togsæt er indrettet til kørsel på strækningerne Puttgarden-Hamburg samt Padborg-Flensborg, og syv togsæt er udstyret med svensk ATC til kørsel over Øresundsbroen.
Togsættet har automatkoblinger, elektronisk informations- og pladsreservationssystem samt cateringfaciliteter.

Der er overgang mellem vognene i et togsæt. Op til fem togsæt kan sammenkobles med indbyrdes overgang. Styresystemet muliggør kørsel med togsæt ER og MF i samme tog.

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.