1970'erne

1979
DSB etablerer Århus nærbane
Folketinget vedtager at elektrificere DSBs hovedstrækninger

1978
Det økonomiske ansvar for S-togene overtages af Hovedstadsrådet

Nye regionaltog (litra MR) indsættes på Fyn og i Jylland
MR-togene blev i årene 1978-85 anskaffet til regionaltrafikken i Jylland-Fyn. MR-toget er en fordansket version af det vesttyske motortog type 628, og før der blev taget beslutning om anskaffelse af MR, var et par 628-tog på prøvekørsel blandt andet på Svendborgbanen. I forhold til de tyske tog er komforten forbedret væsentligt.

Et MR-togsæt består af to motorvogne, en MR og en MRD. Op til fem togsæt kan samkøres og således danne tog på indtil 10 vogne. Oprindeligt leveredes kun motorvogne type MR, men de viste sig at have utilstrækkelig kapacitet til cykler, klapvogne og lignende. Fra 1981 indledtes derfor leveringen af MRD-vognene, der er udstyret med et flexareal med god plads til cykler og bagage.

MRD blev parret med MR, således at den nuværende oprangering MR-MRD opstod. De første 30 stk. MR-vogne blev bygget af Uerdingen i Tyskland, mens de resterende MR og alle MRD er bygget hos Scandia i Randers.
MR-togene gennemgik i årene 1995-97 en modernisering, der blandt andet indebar et opfrisket interiør og ny hvid bemaling udvendigt.

Selv om MR-togene som nævnt blev anskaffet specielt til den jysk-fynske regionaltrafik, er de også blevet anvendt til enkelte andre formål. Omkring 1990 var der således indsat MR-tog i bådtoget "Englænderen" mellem København og Esbjerg, og MR-togene har også i begrænset omfang fundet anvendelse på Sjælland, især på "Lille Syd" (strækningen Roskilde-Køge-Næstved).

MR-togene vil i de kommende år blive gradvist udfaset. Togene er således blevet erstattet med nye motortog MQ på Svendborgbanen, og fra 2004 vil DSB få leveret 23 nye togsæt litra MP-FP, som også delvist vil erstatte MR.

1975
DSB opretter jernbanemuseum i Odense

1974
InterCity-drift med faste minuttal etableres
1973
DSB får nye, brune uniformer

1972
DSB gods etablerer system for stykgodstransport
DSB åbner de første togkiosker

1971
DSB indfører design-program

1970
DSB gods opretter den første containerterminal
DSB bygger ny godsbanegård i København
DSB's sidste damptog i ordinær drift udrangeres

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

InterCity

LUK

InterCity er et tog, der kører mellem landsdelene. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.