1997-1999

1999
DSB S-tog bliver aktieselskab

DSB bliver selvstændig offentlig virksomhed

DSB er født som en etat med en generaldirektør i spidsen. Generaldirektøren refererede direkte til trafikministeren, og virksomhedens regnskab var en del af statens. Hvert eneste nyanskaffelse skulle således bevilges ad politisk vej.

I løbet af 1990’erne blev DSB’s status som etat utidssvarende. Liberaliseringen af jernbanen krævede, at DSB måtte omstruktureres: Økonomien måtte gøres sammenlignelig med private virksomheders økonomi, og DSB måtte frigøres fra den politiske beslutningsproces for at kunne handle på markedsvilkår.

Den 1. januar 1999 blev DSB derfor til en selvstændig offentlig virksomhed. Samme år blev DSB S-tog udskilt i et aktieselskab, som er 100% ejet af DSB.

Som selvstændig offentlig virksomhed ledes DSB af en bestyrelse og en direktion, og regnskabet aflægges efter den almindelige regnskabslovgivning. Selvstændigheden har også givet mulighed for, at DSB byder på trafik i udlandet eller kører tog for egen regning og risiko, hvis der findes et markedsmæssigt grundlag herfor.

DSB's indenlandske trafik i Danmark udføres som såkaldt offentlig service-trafik. Det vil sige, at DSB bliver betalt af Trafikministeriet for at køre jernbanetrafik. DSB gennemfører driften i henhold til en trafikkontrakt, der blandt andet specificerer omfanget og kvaliteten af den kørsel, som DSB skal udføre. I modsætning hertil udføres kørslen med IC Bornholm København-Ystad som fri trafik for DSB's egen regning og risiko.

1998
DSB får nyt design
Jernbanen til Københavns Lufthavn, Kastrup indvies. DSB fremlægger planen Gode tog til alle

1997
Storebæltsforbindelsen indvies
Infrastrukturen udskilles fra DSB til Banestyrelsen, og DSB bliver et rent operatørselskab

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.