Historien om DSB

Når et tog kører gennem det danske landskab, følger det som regel en rute med samme linjeføring som dengang, da banen blev anlagt. Men alt andet er ændret: materiellet, hastigheden, komforten.

Nye tider har også sat deres præg på de byer, som toget passerer. Mange af dem kan takke jernbanen for, at de overhovedet eksisterer, og at de fik del i den industrielle udvikling.

I det hele taget var der ikke mangel på historiske perspektiver, da DSB markerede 150-året for den første danske jernbane, København-Roskilde, som blev indviet den 26. juni 1847.

Et blik tilbage på de 150 år viser, at jernbanen har været under stadig forandring, og trods stadig hårdere konkurrence fra andre transportmidler har den vist sin levedygtighed.

Oprindelig blev tankerne om anlæg af jernbaner mødt med skepsis, og der måtte kæmpes hårdt for anlægget af København-Roskilde-banen. Den blev da heller ikke den første inden for det daværende monarkis grænser. I 1844 kunne banen mellem Altona og Kiel tages i brug 19 år efter, at verdens første jernbane til offentlig trafik blev åbnet på strækningen Stockton-Darlington i England.

DSB's historie

Private initiativtagere

Jysk uenighed

Oprettelsen af DSB

Konkurrencen begynder

Krigsårenes opgaver

1970'ernes offensiv