Bestyrelsen

DSB’s bestyrelse består af Formand, næstformand samt 4 bestyrelsesmedlemmer – alle udpeget af Transportministeren. Herudover 3 medarbejdervalgte medlemmer.