DSB Indkøb

DSB Indkøb har ansvaret for indkøb i DSB, undtaget indkøb af togreservedele, der varetages af indkøbsfunktionen i DSB Vedligehold A/S. Vi varetager gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter samt det operationelle indkøb (rekvirering/indkøb via DSB’s indkøbsproces) for hele DSB.
DSB Indkøb skal understøtte forretningens indkøbsbehov gennem opnåelse af de bedst mulige kommercielle betingelser, sikre at gældende lovgivning og interne retningslinjer samt processer i relation til indkøb efterleves, når vi køber ind i DSB.

Indkøbsfunktionen består således af tre områder:

  • Strategisk Indkøb
  • Operationelt Indkøb
  • Analyse, Processer & Rapportering

Værd at vide for vores leverandører

DSB's generelle krav og etiske regler (Code of Conduct)

DSB's generelle krav og etiske regler (Code of Conduct)
Læs DSB's Code of Conduct (DA)
Læs DSB's Code of Conduct (ENG)

Udbudsregler og prækvalifikation

DSB er underlagt udbudspligt og dermed de regler, der er gældende herunder i forbindelse med indkøb af vare- og tjenesteydelser samt til bygge- og anlægsopgaver.

Betalingsbetingelser og fakturering

Som leverandør skal du kende vores betalingsbetingelser og elektronisk fakturering