DSB Indkøb

DSB Indkøb har ansvaret for indkøb i DSB, undtaget indkøb af togreservedele, der varetages af indkøbsfunktionen i DSB Vedligehold A/S. Vi varetager gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter samt det operationelle indkøb (rekvirering/indkøb via DSB’s indkøbsproces) for hele DSB.
DSB Indkøb skal understøtte forretningens indkøbsbehov gennem opnåelse af de bedst mulige kommercielle betingelser, sikre at gældende lovgivning og interne retningslinjer samt processer i relation til indkøb efterleves, når vi køber ind i DSB.

Indkøbsfunktionen består således af tre områder:

  • Strategisk Indkøb
  • Operationelt Indkøb
  • Analyse, Processer & Rapportering

Værd at vide for vores leverandører

DSB's generelle krav og etiske regler (Code of Conduct)

DSB's generelle krav og etiske regler (Code of Conduct)
Læs DSB's Code of Conduct

DSB's retningslinjer for ansattes modtagelse af gaver fra eksterne

Udbudsregler og prækvalifikation

DSB er underlagt udbudspligt og dermed de regler, der er gældende herunder i forbindelse med indkøb af vare- og tjenesteydelser samt til bygge- og anlægsopgaver.

Betalingsbetingelser og fakturering

Som leverandør skal du kende vores betalingsbetingelser og elektronisk fakturering

Kommende udbud af light-ydelser

Her kan du se, hvad DSB planlægger af udbud af liste B ydelser med annonceringspligt inden for den nærmeste fremtid. Øvrige udbud offentliggøres i EU-Tidende eller køres via Achilles/TransQ eller SKI. Ønsker man at deltage i et af de nedenstående udbud, skal man blot fremsende en mail til indkob@dsb.dk inden den angivne tidsfrist.
Der er p.t. ingen udbud af liste B ydelser