Henrik Amsinck

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i DSB’s bestyrelse den 19. maj 2017
Medlem af bestyrelsen, LEGO GmbH
Medlem af bestyrelsen, Destination AARhus
Member of Enterprise 50 (CIO netværk)

Født:
1961

Uddannelse:
1987: Cand. Oecon, Aarhus Universitet, VL-80

Kompetencer:

  • Topledelse i internationale virksomheder
  • Global IT ledelse, digital transformation, cyber defence and service management
  • Strategi- og organisationsudvikling, forandringsledelse og programledelse
  • Corporate Compliance og Enterprise Risk Management

Karriereforløb:
2012-: Direktør for Corporate IT, medlem af Corporate Management, SVP for LEGO Gruppen
2011: IT-direktør, VP og LT-medlem af det nyligt dannede Business Enabling, LEGO Gruppen
2007: IT-direktør, VP og LT-medlem af Corporate Center, LEGO Gruppen
2005: IT- og Systemdirektør, IT og systemer, SVP, TDC Totalløsninger
2004: Direktør for Finans og IT og medlem af direktionen, Aarhus United
2002: IT Direktør, Koncern-IT og direktionsmedlem, Aarhus Oliefabrik
1998: IT-Chef, Aarhus Oliefabrik
1990: Analytiker og senere Dealer/Chief Dealer i Finans, Aarhus Oliefabrik
1987: Økonom i Finance, Finansanalytiker i Money Markets, Danske Bank (Provinsbanken)