Henrik Amsinck

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i DSB’s bestyrelse den 19. maj 2017

Bestyrelsesmedlem, LEGO GmbH
Bestyrelsesmedlem, Destination AARhus
Member of Enterprise 50 (CIO netværk)

Født:
1961

Uddannelse:
1987: Cand. Oecon, Aarhus Universitet, VL-80
 
Karriereforløb:
2012-: Direktør for Corporate IT, medlem af Corporate Management, SVP for LEGO Gruppen
2011: IT-direktør, VP og LT-medlem af det nyligt dannede Business Enabling, LEGO Gruppen
2007: IT-direktør, VP og LT-medlem af Corporate Center, LEGO Gruppen
2005: IT- og Systemdirektør, IT og systemer, SVP, TDC Totalløsninger
2004: Direktør for Finans og IT og medlem af direktionen, Aarhus United
2002: IT Direktør, Koncern-IT og direktionsmedlem, Aarhus Oliefabrik
1998: IT-Chef, Aarhus Oliefabrik
1990: Analytiker og senere Dealer/Chief Dealer i Finans, Aarhus Oliefabrik
1987: Økonom i Finance, Finansanalytiker i Money Markets, Danske Bank (Provinsbanken)