Christina Grumstrup Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i DSB’s bestyrelse den 17. marts 2015

Bestyrelsesmedlem, Terma A/S

Født:
1972

Uddannelse:
1998 -  Civ. ing.

Kompetencer:
Erfaring med generel ledelse og bestyrelsesarbejde
Energimarkeder, infrastrukturinvesteringer og drift
Strategi, organisationsudvikling og opbygning
Projektledelse

Karriere:
2014 -:  Senior Partner, Copenhagen Infrastructure Partners
2009: Senior Vice President, Wind Power, DONG Energy
2007: Director, Generation, DONG Energy
2005: Senior Manager, Corporate Strategy, DONG Energy
1998: Engagement Manager, Mc. Kinsey & Co