Christina Grumstrup Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i DSB’s bestyrelse den 17. marts 2015

Medlem af bestyrelsen, Terma A/S

Født: 1972

Uddannelse: Civ. ing.

Kompetencer:

  • Erfaring med generel ledelse og bestyrelsesarbejde
  • Energimarkeder, infrastrukturinvesteringer og drift
  • Udvikling af strategi og gennemførelse af store infrastruktur- og indkøbsprojekter (Lifecycle og TCO)
  • Strategi, organisationsudvikling og opbygning
  • Governance i projekter herunder projektledelse inkl. tilsikring af projektorganisation, ressourcer og kompetence

Karriere:
2014 -:  Senior Partner, Copenhagen Infrastructure Partners
2009: Senior Vice President, Wind Power, DONG Energy
2007: Director, Generation, DONG Energy
2005: Senior Manager, Corporate Strategy, DONG Energy
1998: Engagement Manager, McKinsey & Co