DSB's ledelse

DSB ledes af en direktion, som er ansvarlig over for en bestyrelse.