Vallensbæk Station

 

Adgangsforhold

  • Elevator
  • Trapper

Service

  • Billetautomat
  • Andre butikker
  • Toiletter
  • Ventesal/forhal
  • Parkering 75 pladser. Belægning: 87% Læs om belægningsprocenten
  • Handicapparkering 2 pladser
  • Cykelparkering
  • Aflåst cykelparkering