DSB Basis Rejsetidsgaranti

Kompensation, hvis du bliver forsinket mere end 30 minutter

rejsetidsgaranti

Til dig, der:

 • Rejser med billet, klippekort, rejsekort eller Bus & tog-årskort

 • Rejser med fjern-, regional eller S-tog i Danmark

  S-tog

  LUK

  S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

 • Og er blevet mere end 30 minutter forsinket til din bestemmelsesstation

Fordele:

 • Du kan vælge, om du vil have en billet til en ny rejse på samme strækning eller have penge ind på din NemKonto

Begrænsninger:

 • Rejser du på et rejsekort med mindst rabattrin 5, kan du i stedet tilmelde dig Pendler Rejsetidsgaranti. Bemærk, at der ikke kan opnås rabattrin, hvis du rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

 • Hvis der er lavet en særkøreplan, er det tiderne i særkøreplanen, som vi beregner kompensationen ud fra

 • Kan ikke søges, hvis du er tilmeldt DSB Pendlerrejsetidsgaranti

Når din ankomsttid er mere end 30 minutter forsinket

Du kan søge kompensation hvis, du er: 

 • Forsinket mere end 30 minutter på din rejse med fjern-, regional- eller S-tog (DSB eller Arriva) i Danmark og
 • har du rejst med billet, klippekort, rejsekort eller et Bus & Tog Årskort

Det er ankomsttiden på din bestemmelsesstation (altså den sidste station, du ankommer til) og ikke tidspunktet for din afrejse, der afgør, hvor meget du er forsinket.

Rejser du med DSB og en privatbane/metro kan du også få rejsetidsgaranti, men efter andre regler. Søg om Rejsetidsgaranti på samme måde, som hvis du rejser med DSB.

Er der forsinkelser over 30 minutter med andre transportmidler, fx bus før eller efter togrejsen, og toget er mindre end 30 minutter forsinket, kan du ikke få kompensation.

Fx rejser du fra København H til Præstø og tager toget fra København til Næstved og videre med bus fra Næstved til Præstø. Toget er 15 minutter forsinket i ankomsten til Næstved, og bussen til Præstø er kørt. Så kan du ikke få kompensation.

Søg Basis Rejsetidsgaranti

Du bør hurtigst muligt søge om Basis Rejsetidsgaranti efter din forsinkede rejse og sende dokumentation for rejsen (dvs. billet eller kort i kopi eller original) sammen med ansøgningen. Retten til kompensation forældes efter 3 år.
Se hvordan du ansøger

Din kompensation afhænger af, hvor forsinket du blev

Størrelsen på din kompensation, afhænger af, hvor meget du er blevet forsinket på din rejse.

Har du krav på kompensation, kan du vælge enten:

 • At få din kompensation som en ny billet.
  Denne billet udstedes til samme strækning som du blev forsinket på. Rejsetidsgarantibillet kan kun udstedes til stationer hos DSB, Arriva eller Skånetrafikken. Billetten er gyldig til rejser med metro og bus i billettens omstigningsområde. En Rejsetidsgaranti-billet er gyldig i 6 måneder efter billettens udstedelse. Vælger du at få en ny billet, kompenserer vi ikke Pladsbillet.
 • At få indsat penge på din NemKonto som kompensation, hvis beløbet er større end 25 kr.
  Beløbet beregnes ud fra forsinkelsens størrelse.

Se hvor meget du kan få i kompensation

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

Omstigningsområde

LUK

Rejser mellem landsdelene 

Din togbillet gælder i en vis afstand fra den station, hvor du begynder og slutter din togrejse. Det betyder, at du kan benytte din billet til bus, tog eller Metro i et zoneområde omkring din station. Dette område kaldes for omstigningsområdet. På billetten står omstigningsområdet angivet med et zonenummer eller-bogstav. På zonekortet over hele Danmark er omstigningsområdet angivet med et zonenummer, som står lige efter stationsnavnet. Det er den zone i det lokale takstområde, som du kan rejse i, når du rejser mellem landsdelene til eller fra den pågældende station

Se zonekort for Danmark

Hvis du rejser ind i eller ud af Hovedstadsområdet fra en anden landsdel, kan du rejse i de omstigningsområder, der er angivet på billetten med et bogstav. Se zonekort for Danmark.

Rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Hvis du rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn afhænger gyldighedsområdet af længden på din rejse.

På korte rejser 2-8 zoner er billetten gyldig efter ringzonesystemet På lange rejser 9 zoner og derover er billetten gyldig i afrejsezonen og i ankomstzonen, som er vist på billetten med zonenummer. Se zonekort for Sjælland.

Rejser i Jylland og på Fyn

For rejser med bus i Jylland & på Fyn er rejsen gyldig efter ringzonesystemet. 
For rejser som foretages helt eller delvist med tog er billetten gyldig til omstigning i de to zoner, hhv. afrejsezonen og ankomstzonen, som er påtrykt billetten. Man kan benytte billetten til rejser i omstigningsområdet med bus og tog i hele billettens tidsgyldighed. Når man har foretaget sin rejse og er ankommet til sin destinationszone bortfalder retten til omstigning i startzonen.

Rejser over Øresund

Gyldigheden fremgår altid af selve billetten. Rejser du fx fra København H til Malmø, kan du rejse i bus, tog eller metro i det danske område (F+L) og i det svenske område (A) i forbindelse med din rejse, før du stiger på eller efter du er steget af Øresundstoget. 
Derudover vil det på billetten fremgå, om du har valgt at rejse over Øresundsbroen eller via Helsingør-Helsingborg.

Vær opmærksom på, at omstigningsområdet, der hvor du foretager skift på din rejse, skal stå på din billet. Du kan finde en oversigt over omstigningsområder her

Eksempel:
Køber man en billet til rejse fra Odense til Aarhus H, vil man kunne benytte en lokalbus i Odense i startzonen til at rejse til stationen. Når man når Aarhus H, kan man benytte en bybus indenfor omstigningszonen/destinationszonen til at køre videre til en ønsket adresse (men kun hvis den ligger indenfor den pågældende destinationszone – ellers skal man købe en billet til en længere rejse).
Når man er nået frem Aarhus H, vil man imidlertid ikke længere kunne benytte billetten resten af dagen til at rejse i bybus i startzonen, dvs. Odense.

Spørgsmål og svar

 • Når du pendler og rejser på et kort, som gælder i mindst 30 dage, er Pendler Rejsetidsgaranti nemt for dig. Alternativt kan du vælge at søge Basis Rejsetidsgaranti for hver enkelt rejse, der bliver forsinket 30 minutter eller mere. Kompensationsstørrelsen beregnes derved af kortets dagspris. Vær dog opmærksom på, at du ikke samtidig kan være tilmeldt den automatiske Pendler Rejsetidsgaranti, der beregner forsinkelser ved 3 minutter.

  Rejser du på et rejsekort med mindst rabattrin 5, har du mulighed for at tilmelde dig Pendler Rejsetidsgaranti. Bemærk, at du ikke opnår rabattrin, hvis du rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

  De fleste andre rejser er omfattet af Basis Rejsetidsgaranti. 

 • Ja, hvis du skal på togrejse eller er undervejs og der opstår forsinkelser på 60 minutter eller mere – må du gerne opgive rejsen og rejse retur til udgangsstationen på samme billet. Derudover kan du få tilbagebetalt din billet uden gebyr.

Læs mere om DSB Basis Rejsetidsgaranti