Solrød Strand Station

 

Adgangsforhold

  • Elevator
  • Trapper

Service

  • Billetautomat
  • Andre butikker Solrød Strand indkøbscenter ligger ved stationen
  • Toiletter
  • Ventesal/forhal
  • Parkering 65 pladser. Belægning: 102% Læs om belægningsprocenten
  • Cykelparkering
  • Aflåst cykelparkering