Langå Station

 

Ændret adgangsvej fra uge 36

Fra 3. september 2018 er der ny adgangsvej til sporene på Langå station.

Banedanmark har etableret gangbro og elevatorer ned til de enkelte spor på Langå station, og derfor aflukkes adgangsvejen via stationsbygningen.

 Ovenstående betyder, at der vil være håndværkere på stationen fra 3-7 september.

Adgangsforhold

  • Elevator til/fra alle sporene via gangbro i stations syd ende.
  • Trapper

Service