Åmarken Station

 

Adgangsforhold

  • Elevator
  • Trapper

Service

  • Billetautomat
  • Ventesal/forhal
  • Parkering 88 pladser. Belægning: 105% Læs om belægningsprocenten
  • Handicapparkering 1 plads
  • Aflåst cykelparkering
  • Cykelparkering