Værd at vide om kørestolspladsbillet

Krav om pladsbillet afhænger af, hvilket tog du kører med. Hvis du rejser i kørestol i Regionaltog eller S-tog, skal du ikke have Pladsbillet til kørestolen.
Hvis du rejser med InterCity, InterCityLyn eller Interregionaltog, skal du have en pladsbillet.

Bestillingsfrist

Kørestolspladsbilletten skal bestilles senest 2 dage før afrejse, da kørestolspladserne kun er reserveret til kørestole indtil da. Herefter kan pladserne reserveres af andre.

Pladsbilletter til kørestole, bestilles hos vores kundeservice på telefon 70 13 14 19


Læs mere om Pladsbillet til kørestol her

Interregionaltog

LUK

Interregionaltog er tog, der kører i mere end en landsdel. I weekenderne supplerer de InterCitytogene, og de har flere stop.

I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IR