Jeg har fået et brev fra Collectia/ Gældsstyrelsen, som jeg ikke helt forstår.

Vi har herunder prøvet at besvare en del af de spørgsmål, du måtte have omkring brevet, du har modtaget fra Collectia/Gældsstyrelsen. Finder du ikke dit svar her, kan du kontakte Collectia eller Gældsstyrelsen:

Collectia:
Tlf. 70 30 14 00
Telefontid: 8.30-16
Web: www.collectia.dk

Gældsstyrelsen:
Tlf. 70 15 73 04 mandag 9-17, tir– torsdag mellem kl. 9 – 16 og fredag mellem kl. 9 – 14
Web: www.gaeldst.dk

Jeg har fået et rykkerbrev fra Collectia med rykkergebyr og risiko om RKI. Jeg har ikke tidligere modtaget rykkere fra DSB – hvad gør jeg?

Svar: DSB har tidligere sendt to rykkere til din folkeregisteradresse/e-Boks. Da du ikke har reageret på disse, er din gæld nu sendt videre til inddrivelse.

Du skal kontakte Collectia og indgå en aftale med dem om afvikling af din gæld.

Jeg har modtaget en rykker fra Collectia, og jeg mener ikke, at jeg har gæld til DSB - hvad gør jeg nu?

Svar: Du skal kontakte Collectia og forklare din situation. Collectia kan herefter rette henvendelse til DSB for yderligere afklaring af sagen.

Kan jeg få overført min gæld hos DSB direkte til SKAT – det har jeg prøvet før?

Svar: Nej - DSB har ikke længere mulighed for at sende din gæld direkte til SKAT. DSB har indgået en aftale med Collectia om inddrivelse af gæld, og du skal derfor kontakte Collectia og få en aftale med dem omkring afvikling af din gæld.

Er det muligt, at DSB kan kontakte Collectia, da jeg blot har glemt at betale?

Svar: Nej - DSB har overdraget inddrivelsen af din gæld til Collectia – du skal derfor, som der står beskrevet i den henvendelse, du har modtaget, kontakte Collectia og få en aftale omkring betaling af din gæld.

Jeg har fået en rykker fra Collectia, jeg vil gerne have en afdragsordning hos DSB – kan jeg det?

Svar: Nej - DSB har indgået en aftale med Collectia om inddrivelse af din gæld. Derfor skal du nu kontakte Collectia og indgå en aftale med dem om en afdragsordning /afvikling af din gæld.

Jeg har fået et brev fra Gældsstyrelsen vedrørende lønindeholdelse. Jeg har ikke tidligere modtaget rykkere fra DSB – hvad gør jeg?

Svar: DSB har tidligere sendt to rykkere til din folkeregisteradresse/e-Boks. Da du ikke har reageret på disse, er din gæld nu sendt videre til inddrivelse.

Betaler du ikke din kontrolafgift rettidigt, vil du modtage en betalingspåmindelse pålagt et gebyr på 100 kr. Betaler du ikke den første rykker samt din kontrolafgift, vil du modtage et inkassovarsel, der er pålagt et gebyr på 100 kr. Hvis du fortsat ikke betaler, vil din gæld blive overdraget til inddrivelse via Gældsstyrelsen, og derfor har du nu modtaget en henvendelse fra Gældsstyrelsen.

Da gælden nu er overdraget til inddrivelse, skal du kontakte Gældsstyrelsen og forklare din situation. Gældsstyrelsen kan herefter rette henvendelse til DSB for yderligere afklaring af sagen.

Har du spørgsmål til en påmindelse, du har modtaget fra Gældsstyrelsen, skal du kontakte Gældsstyrelsen.

Du kan ringe på telefon 70 15 73 04 mandag 9-17, tir– torsdag mellem kl. 9 – 16 og fredag mellem kl. 9 – 14

Du kan læse mere vedr. kontakt her: www.gaeldst.dk.

Jeg ønsker at klage over en kontrolafgift, jeg har modtaget. Jeg har blot haft travlt og glemt de rykkere, jeg hidtil har fået – hvad gør jeg?

Svar: Alle DSB-kunder, der ikke betaler deres kontrolafgift, får to påmindelser fra DSB. DSB giver en indsigelsesperiode på 14 dage. Når du nu får en skrivelse fra Gældsstyrelsen, er det fordi, at du enten ikke har gjort indsigelse over din kontrolafgift, eller fordi du ikke har fået medhold i en tidligere klage, og derfor skal betale din kontrolafgift.

Ønsker du at klage over en kontrolafgift, skal du rette henvendelse til Gældsstyrelsen

Er du utilfreds med den afgørelse DSB har truffet, og ikke vil betale, skal du rette henvendelse til DSB’s Kundeambassadør eller Ankenævnet for bus, tog og Metro.

Mit barn har desværre fået op til flere afgifter, og vi kan ikke betale – hvad gør vi nu?

Svar: Når dit barn ikke betaler sine kontrolafgifter, overgår gælden til Gældsstyrelsen, når barnet er fyldt 15 år. Herefter er det Gældsstyrelsen, der står for inddrivelsen.

Hvorfor kommer der skrivelser fra Gældsstyrelsen, når jeg har rejst med DSB?

Svar: DSB har indgået en aftale med Gældsstyrelsen omkring inddrivelse af kontrolafgifter. Da DSB tidligere har sendt to rykkere til dig, som du ikke har reageret på, er din gæld nu overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen

Derfor skal du nu kontakte Gældsstyrelsen og indgå en aftale med dem om afvikling af din gæld.

Er det muligt, at DSB kan kontakte Gældsstyrelsen, da jeg blot har glemt at betale?

Svar: Nej - DSB har overdraget inddrivelsen af din gæld til Gældsstyrelsen – du skal derfor, som der står beskrevet i den henvendelse, du har modtaget, kontakte Gældsstyrelsen og få en aftale omkring betaling af din gæld.

Jeg havde en afdragsordning med DSB vedr. betaling af min kontrolafgift, og har ikke haft mulighed for at betale mine afdrag. Jeg har ikke umiddelbart modtaget nogen rykker fra DSB, og nu får jeg brev fra Gældsstyrelsen vedrørende betaling af min gæld – kan jeg genoptage betalingen til DSB?

Svar: Nej - DSB har overdraget inddrivelsen af din gæld til Gældsstyrelsen – du skal derfor, som der står beskrevet i den henvendelse, du har modtaget, kontakte Gældsstyrelsen og få en aftale omkring betaling af din gæld.

Hjalp denne side dig?

Ja Nej Ved ikke