Hvordan får jeg tilbagebetalt mit pendlerkort på app eller rejsekort?

Der er en ikke-refunderbar periode på 8 dage. Det vil sige, at der refunderes den resterende periode fratrukket 8 dage, hvis du ønsker kortet refunderet inden endt gyldighed.

Ønsker du at få refunderet et Pendlerkort i app eller på rejsekort, som endnu ikke er taget i brug, kan du få dette refunderet uden noget af beløbet fratrækkes. Bemærk, ved refundering af ikke-ibrugtagne Pendlerkort, hvor første gyldighedsdag er overskredet, frafalder den ikke-refunderbare periode, og der vil således blive fratrukket et beløb svarende til 8 dage fra den ubrugte gyldighedsperiode.

Refusion af pendlerkort i app kan du gøre direkte fra app’en. Refusion af pendlerkort på rejsekort kan du gøre på selvbetjeningen på rejsekort.dk.