Hvilke operativsystemer understøtter DSB app?

Din iphone skal have iOS 10 eller højere og din Androidtelefon Android version 6.0 eller højere for at kunne bruge DSB app til køb af kort og billetter.

DSB forbeholder sig ret til at ophøre med at understøtte ældre styresystemer. Ved ophør vil vi varsle pr. mail senest en måned før ikrafttræden. Varslingen vil ske til den mailadresse, der står i appens profil.

Vi anbefaler du altid vælger det nyeste operativsystem for at få den bedste oplevelse af DSB app.