Hvilke operativsystemer understøtter DSB app?

Fra 1. april skal din iphone have iOS 10 eller højere og din Androidtelefon Android version 6.0 eller højere for at kunne bruge DSB app til køb af kort og billetter.

DSB forbeholder sig ret til at ophøre med at understøtte ældre styresystemer. Ved ophør vil vi varsle pr. mail senest en måned før ikrafttræden. Varslingen vil ske til den mailadresse, der står i appens profil.

Vi anbefaler du altid vælger det nyeste operativsystem for at få den bedste oplevelse af DSB app.

Bruger du iOS 9 eller Android version under 6.0, vil du efter 1. april 2019 ikke kunne købe nye kort og billetter, klippe på 10-turskort eller forny Pendlerkort, ligesom Ungdomskort ikke vil kunne leveres.

Har du ikke mulighed for at opdatere din telefon med et af de understøttede operativsystemer, kan du overføre kort til en anden telefon. Læs mere om hvordan i appens Handelsbetingelser under Leveringsbetingelser.