Hvilke operativsystem understøtter DSB app?

Fra 15. januar 2017 skal din iphone have iOS 9 eller højere og din Androidtelefon Android version 4.4 eller højere for at kunne bruge DSB app til køb af kort og billetter.

DSB forbeholder sig ret til, at ophøre med at understøtte ældre styresystemer. Ved ophør vil det blive varslet pr. mail senest en måned før ikrafttræden. Varslingen vil ske til den mailadresse, der står i appens profil.

Vi anbefaler du altid vælger det nyeste operativsystem for at få den bedste oplevelse af DSB app.

Bruger du iOS 7, 8 eller Android version under 4.4 vil du efter 15. januar 2017 ikke kunne købe nye kort og billetter, klippe på 10-turskort eller forny pendlerkort, ligesom Ungdomskort ikke vil kunne leveres.

Har du ikke mulighed for at opdatere din telefon med et af de understøttede operativsystemer, kan du overføre kort til en anden telefon. Læs mere om hvordan i appens Handelsbetingelserne under Leveringsbetingelser.