Hittegods, der ikke er blevet afhentet, overleveres til politiet i København hhv. Aarhus.