DSB Standardbillet, barn

Den fleksible basisbillet til rejser i hele landet

Til dig, der:

 • Er 12-15 år (inkl.)

 • Er under 12 år og rejser alene eller sammen med en voksen/ung/pensionist, der allerede har 2 andre børn under 12 år med på sin billet

 • Skal rejse på tværs af takstgrænser i Danmark

  Takstgrænser og takstområder

  LUK

  Danmark er inddelt i takstområder. Hvis du rejser inden for et takstområde, er det det lokale trafikselskab, der fastsætter din pris og udsteder din billet. Rejser du derimod hen over en takstgrænse mellem takstområderne (de grå eller stiplede grå streger på landkortet), fastsætter vi i DSB prisen, og du kan købe billet eller kort hos os.
  Se zonekort med takstområder og takstgrænser

  Bruger du rejsekort, behøver du ikke tænke på takstområder og takstgrænser. Dog har de betydning for din rejsepris.
  Læs mere om takstgrænserne og takstområder for rejsekort 

Fordele:

 • Med en billet til et barn kan du tage 1 andet barn under 12 år med på rejsen kvit og frit

 • Billetten kan bruges til en hvilken som helst afgang på den pågældende dag til den valgte strækning

 • Billetten kan refunderes, hvis du alligevel ikke får brug for den

 • Du kan tage bus, tog og Metro til og fra stationen i dit omstigningsområde

  Omstigningsområde

  LUK

  Din togbillet gælder i en vis afstand af den station, hvor du begynder og slutter din togrejse. Det betyder, at du kan benytte din billet til bus, tog eller Metro i et zoneområde omkring din station. Dette område kaldes for omstigningsområdet. På billetten står omstigningsområdet angivet med et zonenummer eller -bogstav.
  På zonekortet over hele Danmark er omstigningsområdet for hver station angivet med et zonenummer, som står lige efter stationsnavnet. Det er den zone i det lokale takstområde, som du kan rejse i, når du rejser til eller fra den pågældende station.
  Se zonekort for Danmark.

  Hvis du rejser ind i eller ud af Hovedstadsområdet, kan du rejse i de omstigningsområder, der er angivet på billetten med et bogstav. Se kortet over H-zonerne

Når et barn rejser med en Standardbillet, kan I selv vælge, hvilken afgang på dagen der passer bedst. En barnebillet koster ca. halvdelen af en voksenbillet.

Køb billetten her, på din smartphone, i automaten, i DSB Salg & Service eller 7-Eleven på stationerne. Billetten kan refunderes mod gebyr. Hvis I har købt billetten online eller på din mobil, kan I refundere indtil dagen før rejsen uden gebyr.

Husk Pladsbillet

Det er en god idé at købe Pladsbillet, når du rejse med InterCity eller InterCityLyn og vil være sikker på at få en siddeplads. Træk Pladsbilletten i Billetautomaten på stationen eller hent DSB app til iPhone eller Android smartphones, og køb den der.

Køb pladsbillet her

InterCityLyn er et lyntog, der kører mellem landsdelene med få stop. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen ICL. 

InterCity er et tog, der kører mellem landsdelene. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.
InterCity, der kører mellem København H og Ystad i Sverige med tilslutning til færgen til og fra Rønne på Bornholm, kaldes InterCity Bornholm. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.

InterCityLyn

LUK

InterCityLyn er et lyntog, der kører mellem landsdelene med få stop. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen ICL. 

InterCity og InterCity Bornholm

LUK

InterCity er et tog, der kører mellem landsdelene. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.
InterCity, der kører mellem København H og Ystad i Sverige med tilslutning til færgen til og fra Rønne på Bornholm, kaldes InterCity Bornholm. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.