Kundepunktlighed

Ny punktlighed: Grænsen går ved 3 minutter

Tilbagemeldinger fra mange af vores kunder viser, at 3 minutter er grænsen for, hvornår man som rejsende oplever at være forsinket. Blandt andet derfor indfører vi og Banedanmark et fælles skærpet målepunkt for punktlighed på netop 3 minutter. Hidtil har DSB’s målepunkt været 5:59 minutter for Fjern- og regionaltog, og 2:29 minutter for S-tog. Med det nye mål for punktlighed kan vi bedre imødekomme vores kunders forventninger og samtidig understøtte vores egen ambition om at køre til tiden – hver gang! De 3 minutter betyder, at man som rejsende betragtes som forsinket, hvis man ankommer mere end 3 minutter senere end angivet i køreplanen. En eventuel aflysning bliver indregnet i punktlighedstallet, som om toget er ankommet for sent til alle stationer på strækningen.

Ambitionen - Fra punktlige tog til punktlige kunder I perioden fra 2011 og frem til og med 2014 har vi reduceret andelen af forsinkede kunder med ca. 40 %. Men vi vil gerne gøre det endnu bedre. Derfor indfører vi nu et nyt målepunkt, kundepunktlighed. Kundepunktlighed indregner både togets punktlighed og fordelingen af kunder på de enkelte tog. Ved at indregne kundetallet sikrer vi automatisk, at myldretidstog med mange kunder vægter højere end tyndt belagte afgange i ydertidspunkterne. I tillæg indregner vi desuden aflysninger. Med kundepunktlighed flytter vi fokus fra punktlige tog til punktlige kunder, og vi øger samtidig ambitionsniveauet markant ved at sænke grænsen for punktlige fra 6 til 3 minutter.

Procenten daler, når ambitionsniveauet stiger Konsekvensen af et mere ambitiøst målepunkt er, at vores punktlighedsprocent, særligt for Fjern- og regionaltog, fremover synes lavere, selv når vi rent faktisk kører bedre. Det er en naturlig følge af, at tidsgrænsen for punktlighed sænkes til det halve antal minutter. Samtidig bliver antallet af passagerer vægtet, både for Fjern- og regionaltog og S-tog, sådan at et fyldt myldretidstog tæller mere i opgørelsen end et halvtomt tog uden for myldretiderne. Målsætningen for 2016 er en kundepunktlighed på 81,8 % på Fjern- og Regionalstrækninger og 92,3 % på S-banen.

Tæt samarbejde - ét mål på tværs af strækningsområder Det nye kundepunktlighedsmål på 3 minutter er et fælles mål for DSB og Banedanmark og samtidig en del af begge selskabers kontrakter med staten. Et fælles mål giver os bedre forudsætninger for koordination af planlægning og gennemførelse af indsatser til forbedring af punktligheden – til glæde for flest mulige kunder i trafiksystemet.

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.