Pendlerkort

Ét kort til dig der pendler med tog, bus og metro

Pendlerkortet købes let i DSB app'en, og er perfekt til dig, der ofte rejser på samme strækning. Er du under 19, eller læser du på en SU-berettiget uddannelse, læs da om Ungdomskort.

Køb dit Pendlerkort i DSB App'en

Pendlerkortet kan købes i app'en, hvor du også kan se prisen for netop din rute. Dit pendlerkort er derfor let at have med, og med pendlerkortet i DSB app'en, er check ind og ud ikke nødvendig.

Visse strækninger og søgeresultater kan vise forskellige rejseveje i app'en. Under landkortet kan du se zone-antallet samt prisen og landkortet vil illustrere rejsevejen, som pendlerkortet passer til. Vi anbefaler, at du kontrollerer, om zonerne passer til den rute, som du forventer at rejse.

Husk at tilmelde dig "Glemt Kort"-service med en DSB Plus-profil. Så undgår du kontrolafgift, selvom du har glemt din telefon, eller den er løbet tør for strøm, så længe du har et gyldigt pendlerkort.

Rejseveje og zoner for Pendlerkort i DSB app

LUK

Forskellige rejseveje i app'en

Når du søger efter dit Pendlerkort i DSB app'en, kan du opleve at få flere rejseveje og antal zoner foreslået. Dette skyldes, at dit pendlerkort gælder til omstigning mellem tog, bus og eventuel metro, indenfor hele det zoneområde, dit pendlerkort gælder i. Nogle strækning, har imidlertid kun én rejsevej.

Under kortet i app'en kan du se, de forskellige ruter/rejseveje der er mulige, samt deres zone-antal og pris. Kontrollér om zonerne og rejsevejen passer til den rute du skal rejse - da du ellers kan risikere at få en kontrolafgift. Se eventuelt nedenstående eksempel: 

rejseveje

Ovenstående er blot til illustration, og er ikke nødvendigvis repræsentativ for pris, rejseveje eller i øvrigt.

Køb dit Pendlerkort på din mobil

Køb dit Pendlerkort direkte i DSB app
Køb Pendlerkort på iPhone
Køb Pendlerkort på Android

Hvad koster et Pendlerkort

Du finder din specifikke Pendlerkort-pris i DSB app'en, når du har valgt din strækning og periode. 
Prisen afhænger af, hvilken strækning du rejser på, hvor langt du rejser, samt varigheden af dit pendlerkort. På visse strækninger kan du købe pendlerkort til både standard og DSB '1. Disse kan også vælges til direkte i app'en.

Prisen for pendlerkortet er fast i hele gyldighedsperioden, uanset hvor meget du rejser inden for pendlerkortets område. Pendlerkortet gælder til både tog, bus og metro. (Metro, dog kun hvis du har tilvalgt Metrotillæg)

Bemærk at Metroselskabets tillæg for pendlerrejser med metroen er trådt i kraft i forbindelse med åbningen af Cityringen. Alle der har zonerne 1-4 i deres pendlerprodukter, skal tage stilling til, om de ønsker Metrotillægget på deres pendlerkort, men tillægget kan fravælges, hvis ikke man ønsker at rejse med Metroen. Læs mere om hvad Metro-selskabets tillæg betyder for dit pendlerkort.

Sådan fornyer du dit Pendlerkort:

Du kan forny dit pendlerkort direkte i din app ved få klik. Når du skal forny dit kort, kan du købe op til 59 dage, så du kan vælge at købe det fx frem til din næste ferie. 

Spørgsmål og svar

 • Fra 29. september 2019 er tillægget på pendlerkort, fra Metro-selskabet, trådt i kraft (i forbindelse med åbningen af Cityringen). Alle der har zonerne 1-4 i deres pendlerprodukter skal tage stilling til om de ønsker Metro-tillægget på deres pendlerkort, men tillægget kan fravælges hvis ikke man ønsker at rejse med Metroen.

  Pendlerkort i DSB app'en

  Tillægget fra Metroselskabet rammer også pendlerkort købt i DSB app’en. Hvis du køber et pendlerkort inden åbningen af Cityringen, med gyldighed efter, er dette gyldigt til rejser med metroen som hidtil. Ved næste fornyelse skal du tage stilling om du ønsker fortsat at kunne rejse med Metro, og skal i så fald have tillægget til dit pendlerkort.

  Efter Cityringens åbning, vil alle der er ved at bestille eller forny deres pendlerkort, og har rejser der går gennem zonerne 1-4, skulle tage stilling til om de ønsker sig at benytte metroen. Metro-tillægget vil udgøre 80 kroner, for 30 dage.

  Læs om hvad tillægget betyder for Erhvervskort.

  Det er muligt fravælge tillægget i DSB app'en hvor du køber pendlerkortet,  selv om du bestiller pendlerkort der indeholder de berørte zoner. Så gælder dit pendlerkort bare ikke til rejser med Metroen - kun bus og tog.

  Hvis du efter Cityringens åbning har valgt et pendlerkort uden Metro-tillægget, men ønsker på at benytte Metroen med pendlerkortet på en enkelt rejse alligevel, skal du købe en tillægsbillet til 12 kr. pr. rejse.

  Læs mere om Metro-tillægget på DOTs hjemmeside

  Øresundspendlerkort

  Metro-selskabets tillæg for pendlerrejser med metroen, i forbindelse med åbningen af Cityringen, træder i kraft for Øresundskort per 15. december 2019. Alle der har zonerne 1-4 i deres Øresundskort skal tage stilling til om de ønsker Metro-tillægget, men det kan fravælges hvis ikke man ønsker at rejse med Metroen. Køber eller fornyer du inden 15. december, skal du først tage stilling til tillægget næste gang du køber.

  Læs mere om Metro-selskabets tillæg.

  Flere kort og billetter er ikke berørt

  Visse produkter er ikke er berørt af tillægget fra Metro:

  Pensionistkort er ikke berørt

  Ungdomskort er ikke berørt

  Enkelt- og returbilletter er ikke berørt

  Cykelbilletter er ikke berørt

  Læs mere om Metro-tillægget på DOTs hjemmeside

 • Du kan lave ændringer, når du fornyer kortet, uden noget gebyr. Vær opmærksom på, at det vil ske som et nyt køb, hvor du får nyt stamkortnummer og dermed skal opdatere din profil i DSB Plus Glemt Kort service og Pendler Rejsetidsgaranti

  Ved pendlerkort kan du lave ændringer i zoner ved fornyelse – uden omkostninger. Du kan lave ændringer af personlige oplysninger eller betalingskortoplysninger under Indstillinger.  


    

 • Den naturlige rejsevej baserer sig på den strækning, du slår op i rejseplanen, som viser den bedste måde at rejse på ift. din søgning.

  På mange søgninger er der flere naturlige rejseveje at vælge mellem, du skal vælge den strækning, der passer bedst til dit rejsebehov, når du bestiller dit pendlerkort. 

 • 'Naturlig rejsevej' i forbindelse med køb af pendlerkort, betyder for dig, at der kan være flere naturlig rejseveje at vælge i mellem, når du skal købe dit pendlerkort.
  I de tilfælde hvor du kan vælge mellem flere naturlig rejeveje, anbefaler vi dig at vælge den dyreste, da du automatisk vil få de billigere rejsevej med uden ekstra beregning. Det betyder, at du vil få et pendlerkort med gyldighed til at rejse flere veje mellem din A og B destination.

Læs mere om Pendlerkort - Voksen