Pendlerkort (2-8 zoner) på Sjælland og Øerne, voksen

Et pendlerkort til lokale rejser i 2-8 zoner på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Pendlerkort til 2-8 zoner på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Til dig, der:

 • Rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn i mellem 2-8 zoner

 • Rejser mere end 3 gange t/r om ugen

 • Er fyldt 16 år

Fordele:

 • Rabat til dig, der rejser meget

 • Tryghed med en fast pris hver måned

 • Altid gyldig billet, uanset hvor meget du rejser

 • Ét kort til tog, bus og metro

DSB Plus fordele
 • Du kan via DSB Plus melde dit Pendlerkort til Glemt Kort. Så slipper du for kontrolafgift, hvis du glemmer dit Pendlerkort eller din telefon løber tør for strøm

Pendlerkort til Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Du kan købe dit Pendlerkort til 2-8 zoner til rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Du kan selv vælge, hvor længe det skal gælde – fra 30 til 60 dage. Se zoner lokalt på Sjælland og Øerne.

Du kan købe dit Pendlerkort til DSB Standard eller DSB 1'. Se din pris.

Bemærk at når Metro-selskabet åbner for Cityringen, den 29. september 2019, træder deres tillæg for rejser med Metroen i kraft. Alle der har zonerne 1-4 i deres pendlerprodukter skal tage stilling til om de ønsker Metro-tillægget på deres pendlerkort, men tillægget kan fravælges hvis ikke man ønsker at rejse med Metroen. Læs mere om hvad Metro-selskabets tillæg betyder for dit pendlerkort.

Sådan køber du dit Pendlerkort:

Du kan købe dit pendlerkort på 2 måder:

Sådan fornyer du dit Pendlerkort:

Pendlerkort på mobil: Du kan forny dit Mobilperiodekort direkte i din app ved få klik. Du får en påmindelse, når kortet er ved at udløbe, og kan selv vælge om du vil forlænge med 30 dage fra den første hverdag efter det er udløbet, eller selv vil vælge periode (på 30-60 dage)  

Zoner lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

LUK

Ved valg af zoner skal de være sammenhængende, dvs. de skal have grænser mod hinanden for, at Pendlerkortet er gyldigt. Et hjørne er også en grænse. Det betyder f.eks. at zone 51 og 60 er sammenhængende ligesom zone 51 og 41.

Zonekort Sjælland 2019
Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn som pdf i en ny fane

Køb dit Pendlerkort på din mobil

Slip for kort og papir. Køb dit Pendlerkort direkte i DSB app
Køb Pendlerkort på iPhone
Køb Pendlerkort på Android

Spørgsmål og svar

 • Når Metro-selskabet åbner for Cityringen,  den 29. september 2019, træder deres tillæg for rejser med Metroen i kraft. Det rammer også de pendlerne fra øvrige trafikselskaber, der har mulighed for at rejse med Metroen. Alle der har zonerne 1-4 i deres pendlerprodukter skal tage stilling til om de ønsker Metro-tillægget på deres pendlerkort.

  Pendlerkort i DSB app'en

  Tillægget fra Metroselskabet, rammer også DSB-pendlerkort. Hvis du køber et pendlerkort inden åbningen af Cityringen, med gyldighed efter, er dette gyldigt til rejser med metroen som hidtil. Ved næste fornyelse skal du tage stilling om du ønsker fortsat at kunne rejse med Metro, og skal i så fald have tillægget til dit pendlerkort.

  Efter Cityringens åbning, vil alle der er ved at bestille eller forny deres pendlerkort, og har rejser der går gennem zonerne 1-4, skulle tage stilling til om de ønsker sig at benytte metroen. Metro-tillægget vil udgøre 80 kroner, for 30 dage.

  Læs om hvad tillægget betyder for Erhvervskort.

  Det er muligt fravælge tillægget i DSB app'en hvor du køber pendlerkortet,  selv om du bestiller pendlerkort der indeholder de berørte zoner. Så gælder dit pendlerkort bare ikke til rejser med Metroen - kun bus og tog.

  Hvis du efter Cityringens åbning har valgt et pendlerkort uden Metro-tillægget, men ønsker på at benytte Metroen med pendlerkortet på en enkelt rejse alligevel, skal du købe en tillægsbillet til 12 kr. pr. rejse.

  Læs mere om Metro-tillægget på DOTs hjemmeside

  Flere kort og billetter er ikke berørt

  Visse produkter er ikke er berørt af tillægget fra Metro:

  Pensionistkort er ikke berørt

  Ungdomskort er ikke berørt

  Enkelt- og returbilletter er ikke berørt

  Cykelbilletter er ikke berørt

  Læs mere om Metro-tillægget på DOTs hjemmeside

 • Du kan lave ændringer, når du fornyer kortet, uden noget gebyr. Vær opmærksom på, at det vil ske som et nyt køb, hvor du får nyt stamkortnummer og dermed skal opdatere din profil i DSB Plus Glemt Kort service og Pendler Rejsetidsgaranti

  Ved Mobilpendlerkort kan du lave ændringer i zoner ved fornyelse – uden omkostninger. Du kan lave ændringer af personlige oplysninger eller betalingskortoplysninger under Indstillinger.  


    

 • Rejser du mellem 2 og 8 zoner lokalt på Sjælland, Lolland/Falster og Møn, kan du købe et Pendlerkort, som gælder til de zoner du har valgt. Du kan rejse frit inden for de valgte zoner i gyldighedsperioden. Læs mere om Pendlerkort til 2-8 zoner.

  Rejser du 9 zoner eller mere lokalt på Sjælland, Lolland/Falster og Møn, kan du købe et Pendlerkort til den strækning du benytter. Kortet udstedes mellem 2 faste destinationer (fx mellem København og Næstved) og gælder til alle naturlige rejseveje mellem de 2 steder inden for gyldighedsperioden. Læs mere om Pendlerkort til 9 zoner og mere.

  Rejser du over Storebælt, kan du købe et DSB Pendlerkort, som gælder til de zoner du har valgt i din gyldighedsperiode. Læs mere her.  

  Rejser du i Jylland og på Fyn, kan du købe et Pendlerkort, som gælder til de zoner du har valgt i forhold til din naturlige rejsevej. Du kan frit rejse med bus og tog inden for de valgte zoner i gyldighedsperioden. Læs mere her.

  Hvis du arbejder i en virksomhed, kan det være, den har en aftale om, at du som medarbejder kan købe et såkaldt Erhvervskort. Erhvervskortet er egentlig et Pendlerkort. Eneste forskel for dig er, at du betaler kortet fra din bruttoløn. Du betaler dermed ikke skat af beløbet. På den måde kan du som medarbejder spare penge på dit månedskort i forhold til, hvis du selv skulle købe det. 

 • Hvis du er fyldt 13 år, kan du tilmelde sig Glemt kort-servicen i DSB Plus. Hvis du er tilmeldt Glemt kort på dit Pendlerkort, Bus & Tog Årskort eller dit Pensionistkort, kan du slippe for kontrolafgift, hvis du glemmer dit kort eller hvis din telefon løber tør for strøm. Du skal blot oplyse dit cpr.nr. til togpersonalet.

  Har du derimod glemt dit Rejsekort Pendlerkort, Rejsekort med pendler kombi, Rejsekort periodekort pensionist eller dit pendlerkort købt i DOT Webshop, vil du få en kontrolafgift på 750 kr. og kan få nedskrevet din afgift. Du skal hurtigst muligt sende en kopi af dit kort efter, at kontrolafgiften er blevet udskrevet. 

  Tilmeld dig DSB Plus 

  Læs mere om Glemt kort 

 • Pendlerkort /Pensionistkort og billetter fungerer på to forskellige måder. Når du rejser med billet, så køber du retten til at rejse i et bestemt zoneområde inden for et givent tidsrum. Da skal du altid betale for den dyreste zone, som du rejser igennem. Når du rejser på Pendlerkort / Pensionistkort, så køber du retten til at rejse i nogle bestemte zoner efter eget valg. Til gengæld er der ingen tidsbegrænsning udover gyldighedsperioden. 

 • Den naturlige rejsevej baserer sig på den strækning, du slår op i rejseplanen, som viser den bedste måde at rejse på ift. din søgning.

  På mange søgninger er der flere naturlige rejseveje at vælge mellem, du skal vælge den strækning, der passer bedst til dit rejsebehov, når du bestiller dit pendlerkort. 

 • 'Naturlig rejsevej' i forbindelse med køb af pendlerkort, betyder for dig, at der kan være flere naturlig rejseveje at vælge i mellem, når du skal købe dit pendlerkort.
  I de tilfælde hvor du kan vælge mellem flere naturlig rejeveje, anbefaler vi dig at vælge den dyreste, da du automatisk vil få de billigere rejsevej med uden ekstra beregning. Det betyder, at du vil få et pendlerkort med gyldighed til at rejse flere veje mellem din A og B destination.

Læs mere om Pendlerkort (2-8 zoner)