Øresundskort

Et personligt pendlerkort til dig, der pendler over Øresund. Med blot 9 månedlige ture (tur/retur) kan et Øresundskort betale sig.

Til dig, der:

 • Pendler over Øresund fra en station i Hovedstadsområdet (zone 1-99)

Fordele:

 • Du kan tage 2 børn under 7 år med over Øresund kvit og frit 

 • Få rabat når du krydser Øresund ofte

 • Kortet kan bruges til tog, S-tog, lokalbane, metro og bus i forbindelse med din rejse inden for det omstigningsområde, som står på kortet

  Omstigningsområde

  LUK

  Rejser mellem landsdelene 

  Din togbillet gælder i en vis afstand fra den station, hvor du begynder og slutter din togrejse. Det betyder, at du kan benytte din billet til bus, tog eller Metro i et zoneområde omkring din station. Dette område kaldes for omstigningsområdet. På billetten står omstigningsområdet angivet med et zonenummer eller-bogstav. På zonekortet over hele Danmark er omstigningsområdet angivet med et zonenummer, som står lige efter stationsnavnet. Det er den zone i det lokale takstområde, som du kan rejse i, når du rejser mellem landsdelene til eller fra den pågældende station. 

  Disse regler gør sig også gældende for Rejsetidsgarantibilletter, enkeltbilletter og 10-turskort, der er udstedt før d. 7. april 2019.

  Se takstzone-kort for Danmark

  Hvis du rejser ind i eller ud af Hovedstadsområdet fra en anden landsdel, kan du rejse i de omstigningsområder, der er angivet på billetten med et bogstav. Se takstzone-kort for Danmark.

  Rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

  Hvis du rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn afhænger gyldighedsområdet af længden på din rejse.

  På korte rejser 2-8 zoner er billetten gyldig efter ringzonesystemet På lange rejser 9 zoner og derover er billetten gyldig i afrejsezonen og i ankomstzonen, som er vist på billetten med zonenummer. Se zonekort for Sjælland.

  Rejser i Jylland og på Fyn

  For rejser med bus i Jylland & på Fyn er rejsen gyldig efter ringzonesystemet. 
  For rejser som foretages helt eller delvist med tog er billetten gyldig til omstigning i de to zoner, hhv. afrejsezonen og ankomstzonen, som er påtrykt billetten. Man kan benytte billetten til rejser i omstigningsområdet med bus og tog i hele billettens tidsgyldighed. Når man har foretaget sin rejse og er ankommet til sin destinationszone bortfalder retten til omstigning i startzonen.

  Rejser over Øresund

  Gyldigheden fremgår altid af selve billetten. Rejser du fx fra København H til Malmø, kan du rejse i bus, tog eller metro i det danske område (F+L) og i det svenske område (A) i forbindelse med din rejse, før du stiger på eller efter du er steget af Øresundstoget. 

  Bemærk: Hvis Øresundskort skal være gyldigt til rejser med Metro i de valgte zoner, skal der tilkøbes et månedligt tillæg. Læs mere om metrotillægget.
  Derudover vil det på billetten fremgå, om du har valgt at rejse over Øresundsbroen eller via Helsingør-Helsingborg.

  Vær opmærksom på, at omstigningsområdet, der hvor du foretager skift på din rejse, skal stå på din billet. Du kan finde en oversigt over omstigningsområder her

  Eksempel:
  Køber man en billet til rejse fra Odense til Aarhus H, vil man kunne benytte en lokalbus i Odense i startzonen til at rejse til stationen. Når man når Aarhus H, kan man benytte en bybus indenfor omstigningszonen/destinationszonen til at køre videre til en ønsket adresse (men kun hvis den ligger indenfor den pågældende destinationszone – ellers skal man købe en billet til en længere rejse).
  Når man er nået frem Aarhus H, vil man imidlertid ikke længere kunne benytte billetten resten af dagen til at rejse i bybus i startzonen, dvs. Odense.

Begrænsninger:

 • Kortet gælder kun mellem Hovedstadsområdet (zone 1-99) og Skåne

 • Øresundskort er ikke gyldige i SJ's tog (X2000, Snabbtåg og IC)

Køb af Pendlerkort over Øresund

Pendlerkortet over Øresund kan let købes og senere fornys direkte i DSB app'en. Du finder Øresundskort under menupunktet "Billetter" i bunden, og herefter fanebladet "Pendlerkort".  Du finder prisen ved at søge din rejsevej, i app'en.
Frem til 9. juni 2020 kan Øresundskortet på pap, købes i DSB Salg & Service eller en 7-Eleven på stationerne i Hovedstadsområdet. Her kan du få oprettet et stamkort og værdiindlæg. Husk pasfoto på 35 x 45 mm. For kort købt i DSB Salg & Service eller en 7-Eleven , fornyes værdiindlægget også her. Efter 9. juni, kan papkortet ikke længere købes eller fornyes, men overgår til salg udelukkende i DSB app.


Øresundskort på pap udgår

Den 9. juni 2020 stoppes salget af Øresundskort på pap. Du kan som hidtil også fremover købe dit Øresundskort i DSB app'en.

Du kan fortsat rejse på Øresundskort på pap, hvis dit kort er gyldigt efter d. 9. juni 2020. Når kortet ikke længere er gyldigt, skal du købe nyt Øresundskort i DSB app'en. Du finder svar på refusionsregler og andre spørgsmål nederst på siden.

Passagererne i kollektiv transport tager i stigende grad de digitale billetløsninger til sig. Som en naturlig konsekvens af udviklingen udfaser DSB derfor Øresundskort på pap som det sidste pendlerkort på pap fra 9. juni 2020.


Bemærk at Metro-selskabets tillæg for pendlerrejser med metroen, i forbindelse med åbningen af Cityringen, også berøre Øresundskort. Alle der har zonerne 1-4 i deres Øresundskort skal tage stilling til om de ønsker Metro-tillægget, men det kan fravælges hvis ikke man ønsker at rejse med Metroen. 

Læs mere om Metro-selskabets tillæg.

Øresundskortet er personligt og udstedes med en gyldighedsperiode fra 30 til 59 dage. Du kan købe et Øresundskort, når dele af rejsen foretages over Øresund. Kortet gælder til rejser i det gyldighedsområde, som står på kortet.

 

Stamkort og værdiindlæg

LUK

Et stamkort indeholder dit navn, adresse og købte zoner samt et vellignende foto af dig selv på 25-35 x 35 mm. Ansigtet skal fylde 2/3 af billedet, og dit ansigt skal være tydeligt og genkendeligt. Religiøs hovedbeklædning er tilladt. 
Du får stamkort når du køber et fysisk Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort til Hovedstaden.

Ved fornyelse af Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort i DSB Billetautomat skal dit stamkort være fra efter 2007, og lavet hos DSB (i DSB Salg & Service, en 7-Eleven eller Kort & Godt på en DSB-station eller via www.dsb.dk).

Kort der er lavet hos fx Movia eller andre trafikselskaber, i kiosker med salg af billetter eller andre steder, kan desværre ikke bruges. Har du et sådan kort, kan du få lavet et nyt stamkort gratis i DSB Salg & Service på stationerne inkl. 7-Eleven på stationerne.

Værdiindlæg er dit udskiftelige indlæg i dit Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort med antal af zoner og gyldighedsperiode.

Spørgsmål og svar