Folketinget kompenserer for prisstigninger efter Takst Vest

Med reformen Takst Vest, som trådte i kraft den 18. marts 2018, er det blevet nemmere at finde billigste kort eller billet til rejser med bus og tog i Jylland og på Fyn. Mange har i den forbindelse oplevet lavere priser på deres rejse, mens enkelte har oplevet en prisstigning.

Folketinget har nu bevilget en pulje penge til at kompensere pendlere, der fik prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort i forbindelse med Takst Vest.

Baggrund

Trafikselskaberne i Jylland og på Fyn har ensrettet priser og billetter vest for Storebælt og gjort hele pris- og billetsystemet mere enkelt. Det betyder, at man som rejsende skal forholde sig til færre zonesystemer og rabattyper, og at priserne er blevet mere forståelige. Rejsekort er som udgangspunkt altid billigst, medmindre man rejser dagligt på samme strækning, så er et pendlerkort billigere.

Som konsekvens af takstreformen fik en lille del af pendlerne på pendlerkort prisstigninger på over 5 pct.

Om Folketingets pendlerkompensation

  • Folketinget har afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt, der skal kompensere de pendlere, der fik over 5 pct. stigning på deres pendlerkort i forbindelse med Takst Vest
  • Udbetaling af kompensation starter fra 1. januar 2019. Der bliver ikke betalt bagud
  • Kompensation udbetales kun til de pendlere, der har fået en prisstigning på over 5 pct. Kompensationen dækker den del, der går ud over de 5 pct.
  • For at undgå at pengene bruges på administration, er det besluttet, at kompensationen skal gennemføres så automatiseret som muligt. Det betyder, at kompensationen udelukkende udbetales til pendlere, der benytter pendlerkort på rejsekort
  • Folketingets pendlerkompensation er en særskilt, statslig kompensation og dermed ikke en del af takstsystemet for den kollektive trafik
  • Pendlerkompensationen løber frem til 31. december 2022, eller indtil midlerne er opbrugt

Kompensation i Nordjylland

Antal zoner Kompensation pr. 30 dage Rejsekort (pris: 50 kr.) er tjent ind efter x antal måneder
6 zoner 2,50 kr. 20. måned
7 zoner 18,10 kr. 3. måned
8 zoner 5,40 kr. 10. måned
9 zoner 11,00 kr. 5. måned
10 zoner 25,50 kr. 2. måned
11 zoner 50,80 kr.  1. måned
12 zoner 243,20 kr.  1. måned
13 zoner 273,50 kr. 1. måned
14 zoner 305,90 kr.  1. måned
15 zoner 388,30 kr.  1. måned
16 zoner 370,70 kr.  1. måned
17 zoner 351 kr.  1. måned
18 zoner 333,40 kr.  1. måned
19 zoner 365,80 kr.  1. måned
20 zoner 348,20 kr.  1. måned
21 zoner 280,60 kr. 1. måned
22 zoner 363 kr.  1. måned
23 zoner 2,50 kr.  20. måned

Kompensation Sydtrafik

Antal zoner Kompensation pr. 30 dage Rejsekort (Pris: 50 kr.) er tjent ind efter x antal dage/mdr.
2 zoner 7,50 kr.  7. måned

Kompensation Midttrafik

Antal zoner Kompensation pr. 30 dage Rejsekort (pris: 50 kr.) er tjent ind efter x antal måneder
3 zoner 1,25 kr. 40. måned
4 zoner 14,75 kr. 4. måned
6 zoner 15,50 kr. 4. måned
7 zoner 35,50 kr. 2. måned
8 zoner 34,50 kr. 3. måned
9 zoner 59,75 kr.  1. måned
10 zoner 85,00 kr.  1. måned
11 zoner 131,25 kr. 1. måned
12 zoner 267,00 kr.  1. måned
13 zoner 402,75 kr.  1. måned
14 zoner 538,50 kr.  1. måned
15 zoner 649,25 kr.  1. måned
16 zoner 710,00 kr.  1. måned
17 zoner 720,75 kr.  1. måned
18 zoner 731,40 kr.  1. måned
19 zoner 742,25 kr. 1. måned
20 zoner 753,00 kr.  1. måned
21 zoner 863,75 kr.  1. måned
22 zoner 874,50 kr.   1. måned

Kompensation DSB

Strækning Kompensation pr. 30 dage

Rejsekort (pris: 50 kr.) er tjent ind efter x antal måneder

Fredericia - Aarhus 45,30 kr.   2. måned
Kolding - Vejen 72,90 kr.   1. måned 
Horsens - Skanderborg 22,80 kr.   3. måned 
Esbjerg - Skanderborg 4,50 kr.   12. måned 
Esbjerg - Fruens Bøge 15,90 kr.   4. måned
Esbjerg - Fredericia 136,80 kr.   1. måned 
Fruens Bøge - Vejen 98,40 kr.   1. måned 
Brørup - Kolding 2,40 kr.   21. måned 
Fredercia - Vejen 85,80 kr.   1. måned 
Brørup - Fredercia 82,50 kr.  1. måned
Hjørring - Aarhus 168,90 kr.   1. måned 
Brande - Fredericia 4,50 kr.   12. måned 
Esbjerg - Middelfart 45,30 kr.   2. måned 
Fruens Bøge - Vamdrup  45,30 kr.   2. måned 
Vrå - Aarhus 15,90 kr.  4. måned 
Brande - Fruens Bøge  62,40 kr.   1. måned 
Brønderslev - Aarhus  15,90 kr. 4. måned 
Kolding - Nyborg  98,40 kr.   1. måned 
Aalborg - Pederstrup  72,90 kr.   1. måned 
Aarhus - Vildbjerg  45,30 kr.   2. måned 
Struer - Vejle Sygehus  98,40 kr.   1. måned 
Holstebro - Vejle Sygehus 21,30 kr.  3. måned

Kompensation Arriva

Strækning Kompensation pr. 30 dage

Rejsekort (pris: 50 kr.) er tjent ind efter x antal måneder

Ribe - Skærbæk  97,50 kr.  1. måned
Ringkøbing - Ølgod 2,40 kr.  21. måned 
Esbjerg - Skærbæk  261 kr.   1. måned 
Bjerringbro - Randers  22,80 kr.   3. måned 
Lem - Ølgod  72,90 kr.   1. måned 
Døstrup Sønderjylland - Ribe  97,50 kr.  1. måned 
Døstrup Sønderjylland - Esbjerg  261 kr.  1. måned 
Kolding - Esbjerg  4,50 kr.   12. måned 
Rejsby - Esbjerg  85,80 kr.   1. måned 
Herning - Laven  85,80 kr.   1. måned 

Hvad skal du gøre, hvis du er berettiget til og ønsker kompensation?

Hvad du skal gøre afhænger af, hvilket pendlerkort du benytter i dag.

Udbetalingen af kompensation er en automatiseret proces tilknyttet rejsekortsystemet. Som kompensationsberettiget pendler kan du derfor kun få udbetalt kompensation, hvis du benytter pendlerkort på rejsekort eller rejsekort med pendler kombi.

Udbetaling af kompensation sker automatisk til din NemKonto, når beløbet er på 500 kr. eller derover. Dog vil der højst gå seks måneder mellem udbetalingerne (uanset beløbets størrelse). Dvs. hvis du f.eks. skal have udbetalt 350 kr. i kompensation, får du udbetalt de 350 kr. efter seks måneder.

Hvis du idag benytter: Skal du gøre følgende:

Pendlerkort på pap

Skift til rejsekort pendlerkort eller rejsekort med pendler kombi for at få udbetalt kompensation. 
Hvis du vil have del i kompensationen fra start (1. januar 2019), skal dit rejsekort gælde fra den dato. 

Pendlerkort på rejsekort
Rejsekort med pendler kombi

Du skal sikre dig, at din nye periode starter fra 1. januar 2019. Rejsekort udregner automatisk
den kompensation, du kan være berettiget til. Kompensationen udbetales automatisk til din NemKonto.