Kompensationsstørrelse

Når vi skal vurdere, hvor meget kompensation du er berettiget til, tager vi udgangspunkt i kundepunktlighed. Kundepunktlighed indregner både togets punktlighed og fordelingen af kunder på de enkelte tog og aflyste tog - set i forhold til den målestrækning du er tilmeldt.

Kundepunktligheden på en given strækning er den andel af togene, som ankommer inden for 2:59 minutter efter planlagt ankomst. 

Når du tilmelder dig ordningen, skal du vælge den målestrækning, der passer bedst til din daglige rejse.

For hver 1 % dårligere kundepunktlighed end det lovede niveau, kompenserer DSB med 1 % af prisen på dit togkort. 

Bemærk, at kortets pris, hvis det er gyldigt i 30-59 dage, beregnes ud fra det gyldige antal dage. Er det gyldigt i 60 dage eller derover, beregnes den i perioder af 30 dage. Dit kort beregnes for kompensation den 15. i måneden efter den måned kortet er udløbet (dette gælder også for kort med gyldighed på et år). Udløber kortet fx den 5. juni, så bliver det beregnet den 15. juli. Eventuel kompensation indsættes på din NemKonto inden for ca. 5 hverdage efter beregningsdatoen.

Læs mere om kompensationsstørrelse