Rapportering til Transport- og Bygningsministeriet

DSB afleverer løbende måneds-, kvartals-, halvårs og årsrapporter om togdriften til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Rapporteringen er en del af Trafikkontrakten, der er indgået mellem ministeriet og DSB for perioden 2015-2024.