Servicekvalitetsrapporter

I henhold til Passagerrettighedsforordningen artikel 28,2 er alle jernbanevirksomheder i EU forpligtiget til hvert år at udarbejde og offentliggøre såkaldte Servicekvalitetsrapporter i overensstemmelse med forordningens anvisninger. Rapporterne består af informationer som i al væsentlighed allerede er offentliggjort.

  DSB S-tog
2019 Servicekvalitetsrapport
2018 Servicekvalitetsrapport
2017 Servicekvalitetsrapport
2016 Servicekvalitetsrapport
2015 Servicekvalitetsrapport
2014 Servicekvalitetsrapport Servicekvalitetsrapport
2013 Servicekvalitetsrapport Servicekvalitetsrapport
2012 Servicekvalitetsrapport Servicekvalitetsrapport
2011 Servicekvalitetsrapport Servicekvalitetsrapport
2010 Servicekvalitetsrapport Servicekvalitetsrapport

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.