Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser

Forfaldsdatoen på fakturaer modtaget er netto 60 (tres) kalenderdage fra DSB’s modtagelse af leverandørens korrekte, elektroniske faktura, såfremt leverancerne, som fakturaen vedrører, er leveret til og godkendt af DSB. Betaling anses for sket på den dag, hvor beløbet debiteres DSB's bankkonto.

Elektronisk fakturering til DSB – sådan gør du:

DSB er en selvstændig statslig ejet virksomhed og derfor forpligtet til kun at modtage elektroniske fakturaer via EAN-numre. DSB’s leverandører skal kunne sende OIOUBL Faktura og Kreditnota.

BEMÆRK, at fakturaer og kreditnotaer skal sendes til DSB’s korrekte EAN-nummer:

 • DSB SOV: 5798009883698
 • DSB Ejendomsudvikling A/S: 5790001775018
 • DSB Vedligehold A/S: 5790001963613
 • DSB Kort og Godt A/S: 5790001704742
 • DSB Materielselskab 46DD: 5790002425172
 • DSB Materielselskab 67DD: 5790002430411

Det korrekte EAN-nummer fremgår altid af DSB’s indkøbsordre.

Fakturaer skal overholde alle SKAT’s krav til formalia eksempelvis fakturadato, fortløbende nummerering, CVR-nummer m.m. se evt.www.SKAT.dk.

Faktura skal indeholde korrekt reference Det er et krav fra DSB, at der på fakturaen henvises til indkøbsordrenummer (45xxxxxxxx, 48xxxxxxxx). Ordrenummeret skal fremgå i OIOUBL-feltet: “Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/ cac:OrderReference/cbc:ID”

OBS: Der må kun stå tal i feltet.

I tilfælde af manglende indkøbsordrenummer skal ordreafgivers e-mailadresse fremgå i OIOUBL-feltet: “Invoice/cac:AccountingCustomerParty/

Antallet af linjer/positioner på faktura og indkøbsordre skal være ens. Følgende informationer fra indkøbsordren skal matche fakturaen:

 • Antal positioner
 • Produktnummer
 • Produktbeskrivelse
 • Ordreenhed
 • Antal pr. ordreenhed
 • Pris pr. ordreenhed

Se eksempel på en DSB indkøbsordre.