Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser

Forfaldsdatoen på fakturaer modtaget er netto 30 (tredive) kalenderdage fra DSB’s modtagelse af leverandørens elektroniske faktura, såfremt leverancerne som fakturaen vedrører, er leveret til og godkendt
af DSB. Betaling af faktura foretages på forfaldsdagen, men DSB kan ikke garantere samme modtagelsesdag hos Leverandør.

Elektronisk fakturering til DSB:

DSB er, som selvstændig statslig ejet virksomhed, forpligtet til kun at modtage elektroniske fakturaer via EAN-numre. DSB’s indenlandske leverandører skal kunne sende OIOUBL Faktura og Kreditnota.

BEMÆRK, at fakturaer og kreditnotaer skal sendes til DSB’s korrekte EAN-nummer:

Selskab EAN-nummer CVR-nummer
DSB SOV 5798009883698 25050053
DSB Ejendomsudvikling A/S 5790001775018 31631238
DSB vedligehold A/S 5790001963613 32788742
DSB Kort og Godt A/S 5790001704742 10882230
DSB Materielselskab 46DD 5790002425172 38630830
DSB Materielselskab 67DD 5790002430411 38630830


Det korrekte EAN-nummer fremgår af DSB’s indkøbsordre.

Krav til fakturering

 • Faktura skal overholde alle SKAT’s krav til formalia eksempelvis fakturadato, fortløbende nummerering, CVR-nummer m.m.
 • Indkøbsordrenummer starter altid med 45, 48 eller 58 og indeholder nøjagtigt 10 cifre (kun tal). 
  Indkøbsordrenummer skal fremgå af faktura i OIOUBL-feltet: “Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cac:OrderReference/cbc:ID”.
 • Faktura må ikke referere til flere indkøbsordrer.
 • Samlet nettobeløb – maksimum 2 decimaler.
 • Nettoprisen skal pr. linje indeholde evt. rabatter og tillæg.
 • Leveringsadresse (DSB selskab, navn, adresse, postnummer, by)
 • Gebyrer skal optræde som enkeltstående varelinjer – én varelinje pr. gebyr.
 • Samme varenummer må ikke fremgå af flere linjer.
 • Følgende produktinformationer skal altid fremgå på faktura:
Fysisk vare Ydelse
 • Varenummer
 • Varebeskrivelse
 • Mængde
 • Pris pr. enhed
 • Beskrivelse af ydelse. Ved konsultentydelse skal konsultens navn også fremgå
 • Mængde og ydelsestype (eks. Junior senior konsultent, software, abonnement etc.)
 • Afregningsperiode
 • Pris pr. ydelse/enhed

Krav til kreditering

 • Ved kreditering skal hele fakturaen krediteres – herefter fremsendes ny faktura.
 • Kreditnota skal altid indeholde oprindeligt ordrenummer samt henvisning til faktura, der krediteres. Alle beløb på faktura/kreditnota angives uden fortegn.
 • En kreditnota må ikke indeholde fakturering af yderligere omkostninger.

I tilfælde af manglende indkøbsordrenummer skal ordreafgivers e-mailadresse fremgå i OIOUBL-feltet: "Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail"

Se eksempel på en DSB indkøbsordre.