Udbudsregler og prækvalifikation

DSB er underlagt udbudspligt og dermed de regler, der er gældende herunder i forbindelse med indkøb af vare- og tjenesteydelser samt til bygge- og anlægsopgaver.

DSB er som statslig virksomhed (SOV) underlagt Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Direktiv nr. 2004/17/EF, og Tilbudsloven (lov om indhentning af tilbud på indkøb under Forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier gældende for bygge- og anlæg).

Udbudsreglerne forpligtiger de offentlige ordregivere til at følge principperne om Ligebehandling, Gennemsigtighed, Forbud mod forskelsbehandling samt Proportionalitetsprincippet.

DSB anvender kvalifikationssystemet TransQ i forbindelse med udbud på produkter og serviceydelser. Læs nærmere herom på:http://www.achilles.com/en/communities/843-transq

Vedrørende spørgsmål til registrering i TransQ kan Achilles Danmark kontaktes på telefon +45 46 74 0 275