Udbudsregler og prækvalifikation

DSB er underlagt udbudspligt og dermed de regler, der er gældende herunder i forbindelse med indkøb af vare- og tjenesteydelser samt til bygge- og anlægsopgaver.

DSB er som statslig virksomhed (SOV) underlagt Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Direktiv nr. 2004/17/EF, og Tilbudsloven (lov om indhentning af tilbud på indkøb under Forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier gældende for bygge- og anlæg).

Udbudsreglerne forpligtiger de offentlige ordregivere til at følge principperne om Ligebehandling, Gennemsigtighed, Forbud mod forskelsbehandling samt Proportionalitetsprincippet.

Alle DSB’s EU-udbud fremgår af Den Europæiske Unions Tidende/Tenders Electronic Daily (TED).