DSB Indkøb & Jura

Indkøb & Jura har som mål at bistå hele DSB med at foretage indkøb på en ensartet, effektiv og koordineret måde.

Vi yder kompetent juridisk rådgivning, bidrager med risikominimering samt koordinerer og styrker DSB’s samlede indsats for at overholde og efterleve regler og retningslinjer (compliance).

Endvidere håndterer vi gennem Direktionssekretariatet al kontakt til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.