Virksomheden

DSB er et tilbud for alle

DSB er dybest set et tilbud om et lift. Til Korsør, Kolding eller Klampenborg. Det er også et tilbud om at være sammen med os andre - i stedet for at køre for sig selv. Et kørende tilbud, som du kan tage imod eller lade være. Kollektiv transport er ikke blot effektiv og bæredygtig infrastruktur. Det er også der, hele Danmark mødes. I toget er der plads til dig og mig og os alle sammen. Dem med mange penge og dem med færre, unge og gamle, bilister og pendlere, cyklister og egoister.

DSB’s opgave er helt enkelt at få det hele til at køre med 3.000 kilometer skinner, 11.670 daglige togafgange, 7.100 ansatte, 298 stationer og et trinbræt i Orehoved.

Det har været opgaven siden 1885. Og den har ikke ændret sig meget, selv om klippekortet er blevet virtuel, og skærmen med trafikinformation kan være i en lomme.

Derfor siger vi: Du kan køre med os.

Kort om DSB

  • DSB er en selvstændig statsligt ejet virksomhed, der drives på et forretningsmæssigt grundlag. DSB modtager årligt kontraktbetaling fra Staten for sine ydelser – herunder at køre tog, hvor det ikke er rentabelt. 
  • DSB består af et moderselskab og en række selvstændige aktieselskaber.
  • DSB ledes af en direktion, som er ansvarlig over for en bestyrelse. Peter Schütze er formand for bestyrelsen. DSB's administrerende direktør har siden 2015 været Flemming Jensen.
  • DSB's bestyrelse består af en formand, næstformand, samt fire bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Transportministeren. Herudover har bestyrelsen tre medlemmer, der er udpeget af medarbejderne i DSB.
  • Hver dag har DSB 500.000 rejsende. 
  • DSB har godt 7.100 medarbejdere.

Organisationen

DSB ledes af en direktion, som er ansvarlig over for en bestyrelse. Under direktionen er DSB inddelt i fem linjeenheder, som hver ledes af en direktør, herunder et selvstændigt aktieselskab.

Rapporter og regnskab

Her kan du finde årsrapporter og miljørapport fra DSB.
Hvis du vil rekvirere seneste årsrapport, kan du skrive til presse@dsb.dk

Tog i drift

Her får du en samlet oversigt over en del af DSB's rullende materiel, som hovedsagelig indgår i den daglige jernbanedrift.

Forretningsbetingelser

Her kan du finde oplysninger om Forretningsbetingelser, Rejseregler og rettigheder samt privacy policy.

IC4- og IC2-status

Læs om de vigtigste indsatsområder for IC4- og IC2-togene og se de månedlige statusrapporter

Kundepunktlighed

Grænsen går ved 3 minutter. Læs om kundepunktligheden

Sikkerhed

I DSB er grundholdningen: Vores kunder skal kunne tage sikkerhed for givet – det må vi aldrig!

Punktlighed

Læs om kundernes og togenes punktlighed samt ansvaret for forsinkelser