Virksomheden

Læs mere om DSB som virksomhed

  • DSB arbejder for at skabe sammenhæng. Mellem a og b. Mellem land og by. Mellem arbejde og hjem. Mellem tog, bil og cykel. Men også sammenhæng mellem udgifter og indtægter, administration og drift, løfter og leveringer, fortid og fremtid.
  • DSB er ejet af Staten. Dermed har alle danskere en aktie i DSB. Også de danskere som kun sjældent, eller aldrig bruger toget.
  • DSB er en selvstændig statsligt ejet virksomhed, der drives på et forretningsmæssigt grundlag. DSB modtager en kontraktbetaling fra Staten for sine ydelser, der svarer til knap halvdelen af DSB´s årlige omsætning på 10 milliarder.
  • DSB består af en modervirksomhed og nogle selvstændige aktieselskaber.
  • DSB ledes af en direktion, som er ansvarlig overfor en bestyrelse. Peter Schütze er formand for bestyrelsen, og Flemming Jensen er administrerende direktør.
  • DSB’s bestyrelse består af Formand, næstformand samt fire bestyrelsesmedlemmer – alle udpeget af Transportministeren. Herudover tre medarbejdervalgte medlemmer.
  • DSB har eksisteret som selskab og kørt på de danske jernbaner siden 1885.
  • Omkring 500.000 kunder rejser med DSB hver dag.
  • DSB har 7.239 medarbejdere.

 

Organisationen

DSB ledes af en direktion, som er ansvarlig over for en bestyrelse. Under direktionen er DSB inddelt i fem linieenheder, som hver ledes af en direktør, herunder et selvstændigt aktieselskab.

Rapporter og regnskab

Her kan du finde årsrapporter og miljørapport fra DSB.
Hvis du vil rekvirere seneste årsrapport, kan du skrive til presse@dsb.dk

Tog i drift

Her får du en samlet oversigt over en del af DSB's rullende materiel, som hovedsagelig indgår i den daglige jernbanedrift.

Forretningsbetingelser

Her kan du finde oplysninger om Forretningsbetingelser, Rejseregler og rettigheder samt privacy policy.

IC4- og IC2-status

Læs om de vigtigste indsatsområder for IC4- og IC2-togene og se de månedlige statusrapporter

Kundepunktlighed

Grænsen går ved 3 minutter. Læs om kundepunktligheden

Sikkerhed

I DSB er grundholdningen: Vores kunder skal kunne tage sikkerhed for givet – det må vi aldrig!

Punktlighed

Læs om kundernes og togenes punktlighed samt ansvaret for forsinkelser