Vedligeholdelsesplanlægning

Som nævnt foregår al vedligeholdelse på S-togs værksteder i Høje Tåstrup. Her findes faciliteter til alt vedligeholdelsesarbejde for alle typer af tog, både i form at nødvendigt materiel og i form af kvalificerede medarbejdere.
Planlægningen af den løbende vedligeholdelse sker på basis af data opsamlet l løbende i det enkelte tog. Planlægningen af de større eftersyn (6, 12, og 18 Mm) sker løbende.

Formålet med planlægningen er at sørge for, at S-togs daglige materiel-behov er opfyldt, samtidig med at de større eftersyn kapacitetsmæssigt kan passes ind i planerne. Endelig skal der tages hensyn til rækkefølgen af de daglige aktiviteter, således at der lige nu og på sigt sikres tilstrækkeligt mange togsæt til at dække den daglige drift.