Mandskabsplanlægning

I DSB S-tog lægges der arbejdsplaner for en lang række personalegrupper. Lokomotivførere og togrevisorer er de to grupper, hvor der allerede enten bruges eller planlægges brug af it-værktøjer, men derudover er der personale til stationsrengøring/mobil rengøring, køremænd, klargøring og håndværkere på vores værksteder. Planlægningen foregår separat for de enkelte personalegrupper.

Mht. lokomotivføreren er formålet med en mandskabsplan fra virksomhedens side at hvert planlagt tog har en tilknyttet lokomotivfører og at dette sker billigst muligt under hensyntagen til, at alle regler vedr. sikkerhed og overenskomstmæssige forhold respekteres, at planen derudover giver et godt arbejdsmiljø for lokomotivførerne, og at planen er robust over for de daglige driftsforstyrrelser.

S-tog’s daglige produktion i form af togkørsel kan brydes ned til udelelige opgaver, f.eks. svarende til kørsel af et tog fra en linjes endestation til den anden og retur. Disse opgaver skal stykkes sammen til arbejdsplaner for enkeltdage, som igen stykkes sammen til rulleplaner eller ture for et sæt af lokomotivførere. En 8-ugers tur bemandes så med 8 lokomotivførere, der gennem 8 uger cyklisk skifter gennem planen fra uge til uge. Udfordringen i planlægningsprocessen er så at skabe en win-win-situation, hvor virksomheden får mest mulig togkørsel for sine lønudgifter, samtidig med at medarbejderne får optimale arbejdsvilkår.

Mandskabsplanlægningen er også inddelt i flere faser. Først planlægges opbygningen af lokomotivførernes tjenester i forhold til normalplanen. Derefter planlægges tilpasninger i forhold til sporarbejder. Endeligt planlægges sammensætningen af tjenesteplaner. En række tjenesteplanlæggere håndterer intern bytning af tjenester mellem lokomotivførere samt dækning af sygdom. I driftssituationen håndterer personaledisponenter de ændringer i tjenesteplanerne, der kan opstå som følge af driftsforstyrrelser.

For togrevisorerne er planlægningsprocessen en anden, idet disse har udstrakt frihed til selv at bestemme, på hvilke linjer de vil foretage billetkontrol. Imidlertid fungerer revisorerne også som servicemedarbejdere, og i denne funktion kan disponenter udsende den enkelte revisor til hjælp ved større driftsforstyrrelser.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.