Materielplanlægning

Materielplanlægning har til formål at sikre, at serviceniveauet over for passagererne svarer til trafikkontraktens aftale med Transportministeriet, samtidig med at udgifterne hertil minimeres. Centrale elementer er her, at de enkelte tog har den optimale passagerkapacitet set i relation til passagertallet: Et for lille tog giver utilfredse kunder – et for stort giver unødvendige driftsudgifter.

Derfor skal der planlægges med såkaldte op- og nedformeringer, hvor passagerkapaciteten øges hhv. mindskes ved at tilkoble/frakoble togsæt. I tilknytning hertil foretages der rangering på de enkelte materieldepoter. Desuden skal de enkelte togsæt ved produktionsdagens afslutning placeres korrekt på materieldepoterne, så de er klar til næste dags opstart og i relation til planlagt vedligeholdelse.

Set i et tidsperspektiv planlægges først den normale drift. Derefter tilpasses den normale drift til de sporarbejder, som BaneDanmark ønsker at udføre. Endelig knyttes fysiske togsæt til de forskellige afgange.
Der tages under planlægningsprocessen hensyn til periodisk vedligeholdelse og rengøring af togene. Der kan rengøres på alle materieldepoter. I driftssituationen håndterer en materieldisponent og en togleder fra BaneDanmark de ændringer, der kan være nødvendige i forbindelse med opståede driftsforstyrrelser.