DSB lejer ny serie dobbeltdækkere

DSB lejer ny serie dobbeltdækkere

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
24. maj 2004 kl. 12:53

Fra næste år indsætter DSB dobbeltdækkertog, som først og fremmest vil blive anvendt på Nordvestbanen mellem København og Kalundborg. En kontrakt om leje af i alt 42 dobbeltdækkervogne er netop underskrevet med det engelske firma Porterbrook, der samtidig har afgivet en ordre hos Bombardier Transportation på levering af vognene.


Vognene bliver bygget på Bombardiers fabrik i Görlitz i Tyskland, og de vil blive taget i brug i løbet af efteråret 2002. Lejemålet gælder indtil udgangen af 2006.


Af de 42 vogne er de 33 mellemvogne og de 9 styrevogne. I de fleste tog vil der blive kørt med fire vogne, heraf tre mellemvogne og en styrevogn, og det giver en samlet kapacitet på 330 siddepladser på Standard og 31 på Business. Hertil kommer 70 pladser på klapsæder. I myldretiderne morgen og eftermiddag bliver der koblet to ekstra vogne på, og det betyder i alt 550 pladser på Standard, 31 på Business og 100 klapsæder. Sammenlignet med de nuværende tog bliver der mulighed for flere siddepladser.


Vognene har desuden god plads til cykler, barnevogne og kørestole, og for kørestolsbrugere bliver der et rummeligt toilet. Der er borde ved alle pladser, og vognene bliver forsynet med automater, der kan sælge kolde og varme drikke.


Dobbeltdækkertogene vil blive fremført af diesellokomotiver. I alt 15 ME-lokomotiver skal ombygges, så de kan køre sammen med styrevognene. Ombygningen betyder, at lokomotiverne får et nyt og moderne styringssystem til erstatning for det hidtil anvendte. Vognene kan også anvendes sammen med DSB’s elektriske EA-lokomotiver, hvis det skulle blive aktuelt.


75-80 pct. af kørslen på Nordvestbanen vil blive udført af det lejede materiel. Kørsel med IC3 tog mellem København og Kalundborg vil fortsætte, og der vil også køre enkelte tog med de røde vogne. Men der bliver ikke ændret ved køreplanen i forbindelse med indsættelsen af dobbeltdækkertogene.


Dobbeltdækkervogne af samme type som dem, DSB lejer, kører i stort omfang i Tyskland. Bombardier Transportation vil med de seneste ordrer nå op på at levere omkring 700 dobbeltdækkervogne til Deutsche Bahn. Bombardier har hovedsæde i Canada, men står for en lang række aktiviteter også i Europa.


I en kommentar til lejemålet siger direktør Bjørn Wahlsten, DSB Passagertog:


- Målet er først og fremmest at skabe bedre komfort for passagererne på Nord-vestbanen, Det vil sige, at vi tager hul på de forbedringer, som ligger i DSB’s plan Gode Tog til Alle. Der går fire-fem år, inden planen er fuldt gennemført, og fordelen ved at leje materiel er, at vi på forholdsvis kort sigt kan imødekomme det fuldt forståelige ønske om en udskiftning af det nuværende røde materiel. Både for de mange pendlere og alle andre passagerer bliver der tale om et væsentligt løft, når dobbeltdækkervognene kommer i drift.


Det er tredje gang inden for de seneste år, DSB lejer materiel i udlandet. I september 1999 blev der indsat dobbeltdækkervogne, lejet hos de schweiziske baner, mellem København og Odense/Fredericia. Lejeperioden er nu ophørt, og onsdag før påske var sidste dag, DSB kørte med disse vogne. Til brug på Odense-Svendborg banen blev der i slutningen af forrige år indgået aftale med det engelske firma Angel Trains om leje af tre Siemens-togsæt indtil 2005, og kørslen med dem blev indledt i marts.


Illustrationer af dobbeltdækkertoget på DSB’s hjemmeside: www.dsb.dk/dsb_nu/pressecenter/baggrund/dobbeltdaekkerMed venlig hilsen


DSB