DSB bestiller nye tog til 800 mio. kr.

DSB bestiller nye tog til 800 mio. kr.

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
19. maj 2004 kl. 10:28

DSB fortsætter med at bestille nye tog. Nu gælder det anskaffelse af i alt 23 IC2 tog til en samlet pris af 800 mio. kr. På sit møde onsdag tilsluttede Finansudvalget sig Trafikministeriets anmodning om, at DSB kan indgå kontrakt om levering af ni togsæt til brug på Odense-Svendborg banen. Samtidig vil der blive indgået kontrakt på 14 IC2 til brug i fjerntrafikken, så den samlede ordre kommer op på 23 tog.


Leverandøren bliver den samme, som står for bygningen af de 83 IC4 tog, DSB har bestilt: Ansaldobreda i Italien. IC2 bliver en mindre udgave af IC4 togene, men med samme komfort. I de to vogne, som et IC2 togsæt består af, bliver der 113 siddepladser, heraf 12 klapsæder, mens et IC4 tog til sammenligning har fire vogne med i alt 207 siddepladser.


Indsættelsen af de ni tog på Odense-Svendborg banen sker som led i en omfattende modernisering af denne bane, og IC2 togene ventes at komme i drift fra slutningen af 2004. I mellemtiden anvender DSB 12 lejede Desiro-tog, som netop nu er under levering.


Når DSB også kan bestille 14 tilsvarende tog til fjerntrafikken, hænger det sammen med, at Finansudvalget i et aktstykke fra november 2000 gav tilslutning til anskaffelse af 90-100 IC4 togsæt. I første omgang skrev DSB kontrakt på 83 tog, og der var planlagt anskaffelse af yderligere otte IC4 tog. Men i sammenhæng med anskaffelsen af mindre tog til Odense-Svendborg banen er der både driftsmæssige og økonomiske fordele ved at konvertere en sådan bestilling, så der i stedet bliver tale om tovognstog. Det skyldes ikke mindst, at de er særligt egnede til brug på strækninger og tidspunkter, hvor der er et begrænset antal passagerer.


DSB har lagt vægt på, at IC2 togene skal kunne kobles sammen med IC4 togene. Det giver mulighed for at dele toget op på turen gennem landet, så IC2 togsættene kan fortsætte på andre strækninger. Dermed vil DSB i stadig større omfang kunne tilbyde rejser uden togskift, sådan som der er lagt op til i planen Gode Tog til Alle.


Formanden for DSB´s bestyrelse, Mogens Granborg, siger i en kommentar til Finansudvalgets tilslutning:


- Jeg er glad for, at der har været opbakning til, at DSB foretager denne investering, og at Finansudvalgets ja betyder, at man nu komme op på levering af i alt 23 tog.


Det helt afgørende ved valget af IC2 toget har været, at DSB med denne togtype kan tilbyde en komfort, som lever op til den kvalitet, kunderne på Svendborgbanen er stillet i udsigt. Samtidig kommer vi et væsentligt skridt nærmere gennemførelsen af Gode Tog til Alle og det løft, som togtrafikken dermed vil få.


Det bliver spændende år, vi går i møde med hele denne fornyelse af DSB´s togmateriel, som i forvejen omfatter IC4 tog og S-tog foruden leje af dobbeltdækkervogne og Desiro-tog, tilføjer Mogens Granborg.


Trafikminister Flemming Hansen udtaler som kommentar til beslutningen i Folketingets Finansudvalg:


- Jeg er glad for, at Finansudvalget nu har givet sin tilslutning til, at DSB kan anskaffe 9 nye IC2 tog til Svendborgbanen. De 9 tog vil sikre en særdeles god betjening af kunderne på Svendborgbanen. DSB anskaffer samtidig IC2 tog til fjerntrafikken, hvor de sikrer god kvalitet i betjeningen og en økonomisk set effektiv løsning for DSB.


 


Med venlig hilsen


DSB