S-togs punktlighed

Kundepunktlighed


Kundepunktlighed for DSB’s S-tog  i de seneste 12 måneder. Mål for kundepunktligheden er minimum 92,3 pct.

S-tog kører med en høj frekvens. Derfor behøver kunderne ikke at kunne køreplanen udenad, men de ved, hvor lang tid deres rejse bør tage. Fokus er rettet på kundernes punktlighed, altså om kunderne når frem til den planlagte destination inden for tre minutter efter forventet ankomst.

For at kunne beregne S-togenes kundepunktlighed bliver der brugt en matematisk model, der blandt andet tager højde for data over kundenes rejsemønstre samt planlagt og afviklet togdrift. Her bliver resultatet vægtet efter, hvor mange kunder der er med S-toget, når det når frem inden for tre minutter. På den måde bliver der taget højde for aflysninger og for, at nogle kunder skifter tog undervejs på deres rejse.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

Operatørpunktlighed

Operatørpunktlighed for DSB's S-tog i de seneste 12 måneder. Mål for operatørpunktligheden er 97,5 pct.

Hvis der opstår forsinkelser på et S-tog, påvirker det let de efterfølgende tog. Af de mange årsager til en forsinkelse er eksempelvis eksterne forhold som en personpåkørsel eller dårlige vejrforhold. Det kan også være en signalfejl, som Banedanmark har ansvaret for. Eller et tog der ikke kan køre og dermed spærrer for S-togstrafikken.

Uanset årsagen bliver det hver måned opgjort, hvem der har ansvaret for togenes forsinkelser. Det afspejles i operatørpunktligheden, der viser, hvor mange tog, der ikke er forsinket på grund af DSB.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.