Fjern- & Regionaltogs punktlighed

Når punktligheden for Fjern- & Regionaltog skal udregnes, sker det med målinger fra registreringsstationer rundt om i landet, hvor togenes ankomsttider bliver registreret.

Det er ikke praktisk muligt at måle på alle stationer, derfor er de 43 stationer valgt, så det giver et dækkende billede. Det er Banedanmarks trafikstyringspersonale, der registrerer togenes ankomst og overvåger togtrafikken.

Desuden bliver ansvaret for forsinkelserne fordelt mellem aktørerne på banen. De forskellige opgørelser over punktlighed for Fjern- & Regionaltog er her på siden.

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

Kundepunktlighed


Kundepunktligheden for DSB’s Fjern- & Regionaltog i de seneste 12 måneder. Mål for kundepunktlighed i 2019 er minimum 83,4 pct.

For at være punktlig skal et Fjern- & Regionaltog være fremme med kunderne inden for tre minutter efter planlagt ankomst i forhold til køreplanen. I opgørelsen af punktligheden indgår, hvor mange kunder der bliver berørt af en forsinkelse. Derfor trækker et forsinket myldretidstog mere ned i opgørelsen, end et forsinket halvtomt tog en sen aften gør.

Hvis et tog bliver akut aflyst, indgår det tog også i opgørelsen og trækker ned i resultatet. På den måde er det kundens og ikke togets punktlighed, som punktlighedstallet afspejler.

Kundepunktligheden gælder for alle strækninger og er et fælles mål for Banedanmark og DSB.

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

Kunde-operatørpunktlighed

Kunde-operatørpunktlighed for DSB’s Fjern- & Regionaltog i de seneste 12 måneder.

Der kan være mange årsager til, at et tog bliver forsinket. Det kan for eksempel være på grund af storm, signalproblemer, ødelagte sporskifter og tog, der bryder ned. Den slags hændelser forplanter sig let til forsinkelser for andre tog, der ikke kan passere de blokerede spor. Hvilket er til stor gene for vores kunder. Fordelingen af ansvaret for hændelser, der påvirker togdriften bliver gjort op hver måned.

Kundeoperatørpunktligheden viser, hvad kundepunktligheden kunne have været, hvis eksterne forhold eller Banedanmarks udfordringer ikke havde betydet forsinkelser. Tallet er fraregnet de forsinkelser, der ligger uden for DSB’s indflydelse og viser andelen af kunder, der ikke er forsinket på grund af DSB.

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

Togoperatørpunktlighed

Togoperatørpunktlighed for DSB’s Fjern- & Regionaltog i de seneste 12 måneder. Målet for togoperatørpunktligheden i 2019 er 93,4 pct.

Når der opstår forsinkelser på et tog, påvirker det hurtigt de tog, der kommer lige efter på skinnerne. Der er mange forskellige grunde til, at en forsinkelse opstår. Det kan være eksterne forhold som en personpåkørsel eller vejret, der påvirker. Det kan også være en signal- eller sporskiftefejl, som Banedanmark har ansvaret for. Det kan også være et af DSB’s tog, der bryder ned og spærrer på sporene.

Hver måned bliver det opgjort, hvem der har ansvaret for togets forsinkelse gennem togoperatørpunktligheden. For operatørrettidigheden er rettidige ankomster alle ankomster, hvor DSB ikke er ansvarlig for forsinkelsen eller aflysningen.

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.