Fjern- & Regionaltogs punktlighed

Når punktligheden for Fjern- & Regionaltog skal udregnes, sker det med målinger fra registreringsstationer rundt om i landet, hvor togenes ankomsttider bliver registreret.

Det er ikke praktisk muligt at måle på alle stationer, derfor er de 43 stationer valgt, så det giver et dækkende billede. Det er Banedanmarks trafikstyringspersonale, der registrerer togenes ankomst og overvåger togtrafikken.

Desuden bliver ansvaret for forsinkelserne fordelt mellem aktørerne på banen. De forskellige opgørelser over punktlighed for Fjern- & Regionaltog er her på siden.

Kundepunktlighed


Kundepunktligheden for DSB’s Fjern- & Regionaltog i de seneste 12 måneder. Mål for kundepunktlighed i 2020 er minimum 86,1 pct.

For at være punktlig skal et Fjern- & Regionaltog være fremme med kunderne inden for tre minutter efter planlagt ankomst i forhold til køreplanen. I opgørelsen af punktligheden indgår, hvor mange kunder der bliver berørt af en forsinkelse. Derfor trækker et forsinket myldretidstog mere ned i opgørelsen, end et forsinket halvtomt tog en sen aften gør.

Hvis et tog bliver akut aflyst, indgår det tog også i opgørelsen og trækker ned i resultatet. På den måde er det kundens og ikke togets punktlighed, som punktlighedstallet afspejler.

Kundepunktligheden gælder for alle strækninger og er et fælles mål for Banedanmark og DSB.

Operatørpunktlighed

Operatørpunktlighed for DSB’s Fjern- & Regionaltog i de seneste 12 måneder. Målet for operatørpunktligheden i 2020 er 94,4 pct.

Når der opstår forsinkelser på et tog, påvirker det hurtigt de tog, der kommer lige efter på skinnerne. Der er mange forskellige grunde til, at en forsinkelse opstår. Det kan være eksterne forhold som en personpåkørsel eller vejret, der påvirker. Det kan også være en signal- eller sporskiftefejl, som Banedanmark har ansvaret for. Det kan også være et af DSB’s tog, der bryder ned og spærrer på sporene.

Hver måned bliver det opgjort, hvem der har ansvaret for togets forsinkelse gennem togoperatørpunktligheden. For operatørpunktligheden er rettidige ankomster alle ankomster, hvor DSB ikke er ansvarlig for forsinkelsen eller aflysningen.