Generelle regler

Hvis du ønsker at refundere din billet, gælder der forskellige regler, afhængig hvilken billet- eller korttype det drejer sig om

Henvender du dig på salgsstedet eller afrejsestationen, kan ubenyttede billetter og kort tilbagebetales som anført nedenfor.

 • Almindelige DSB enkeltbilletter for individuelle passagerer og grupper (herunder Tillæg til DSB 1´)
  Tilbagebetaling er mulig mod et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition ved henvendelse senest på gyldighedsdagen.
 • Pladsbilletter
  Tilbagebetaling er mulig indtil dagen før rejsedagen mod et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition. På rejsedagen er tilbagebetaling ikke mulig. Ændres en pladsbillet til en anden dag til samme strækning, tages der ikke gebyr. Ved ændring af pladsbilletter til en anden strækning opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition. Ændring skal ske inden togets afgang fra påstigningsstationen. På afrejsedagen kan kun ændres til afgang samme dag.
 • DSB Pendlerkort
  DSB Pendlerkort har fra 30 til 365 gyldighedsdage. Tilbagebetalingsbeløbets størrelse afhænger af, hvor lang tid kortet gælder, og hvor mange dage det har været brugt.
  Tilbagebetalingen af pap pendlerkort og mobilpendlerkort over Storebælt finder sted således, at der fratrækkes dobbelt ordinær billetpris for den pågældende strækning pr. dag for de første 3 dage og herefter 5% pr. dag af det restbeløb, der var tilbage efter 3 dage. For kort, der er udstedt til mere end 30 dage, er der fuld tilbagebetaling – dvs. efter dagspris – af alle ubrugte dage ud over de 30 dage. Pendlerkort, der gælder mere end 60 dage, tilbagebetales kun på den station, hvor kortet er købt. Der betales et gebyr på 40 kr.
  Fra 18. marts 2018 sker der ændringer på refusionsreglerne for DSB Pendlerkort, DSB 1' og DSB 1' RE Pendlerkort i DSB app og DOT app. Fremadrettet er der ens refusionsregler for DSB Pendlerkort, DSB 1' og DSB 1' RE Pendlerkort, samt Rejsekort Pendlerkort og Rejsekort med pendler kombi for rejser i Jylland og på Fyn samt for rejser på Sjælland og øerne. Fra 18. marts 2018 har alle digitale Pendlerkort nu en ikke-refunderbar periode på 8 dage, med undtagelse af mobilpendlerkort over Storebælt. Det vil sige, at der refunderes den resterende periode fratrukket 8 dage, hvis du ønsker kortet refunderet inden endt gyldighed.
  Ønsker du at få refunderet et Pendlerkort i app eller på rejsekort, som endnu ikke er taget i brug, kan du få dette refunderet uden noget af beløbet fratrækkes. Bemærk, ved refundering af ikke-ibrugtagne Pendlerkort, hvor første gyldighedsdag er overskredet, frafalder den ikke-refunderbar periode ikke, og der vil således blive fratrukket et beløb svarende til 8 dage.
 • Bus & Tog Årskort
  Tilbagebetaling er, inden for kortets gyldighedstid, mulig efter særlige regler. Tilbagebetalingsbeløbets størrelse afhænger af, hvor lang tid kortet gælder, og hvor mange dage det har været brugt. Der opkræves et gebyr på 40 kr.
  Bus & Tog Årskort med 6 måneders gyldighed tilbagebetales med et fradrag på 5 % for 1. gyldighedsdag + 2,5 % pr. brugt dag derudover. Efter 39 dage tilbagebetales intet.
  Bus og Tog Årskort med 12 måneders gyldighed kan tilbagebetales. Hvis kunden ønsker tilbagebetaling indenfor de første 6 måneder, beregnes tilbagebetalingen af de benyttede dage, som efter et kort med gyldighed på ½ år og de regler, der er tilknyttet dette. 
 • DSB Ung Kort
  Tilbagebetaling er ikke mulig.
 • DSB Uddannelseskort
  Tilbagebetaling er mulig mod et gebyr på 100 kr.
 • DSB Cykelbilletter
  Tilbagebetaling er mulig mod et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition. Ved henvendelse om tilbagebetaling umiddelbart efter købet på grund af pladsmangel i toget, tages normalt ikke gebyr.

På billetter er 'gyldighedsdagen' anført med dato for henrejse og evt. også for tilbagerejse. Er der anført både henrejsedato og tilbagerejsedato betragtes billetten som to enkeltbilletter, der evt. kan tilbagebetales hver for sig mod et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Er billetten eller kortet købt hos et DSB Kundecenter mod fremsendelse af faktura, skal du huske kvittering, ellers kan tilbagebetaling normalt kun ske ved fremsendelse af billet eller kort til det DSB Kundecenter, der har udstedt billetten eller kortet. Kundecentrets adresse står i venstre hjørne på fakturaen. Der tages et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Billetter og kort, der er påstemplet 'Rejsebon' m.m., kan kun tilbagebetales ved fremsendelse af billet eller kort til:
DSB
Økonomiservice
Debitorbogholderiet
Telegade 2
2630 Taastrup