Generelle tilbagebetalingsregler

Ubenyttede kort og billetter skal som udgangspunkt refunderes i den kanal (app, salgssted, rejsekort mv.), hvor de er købt jf. reglerne anført nedenfor.

Henvender du dig på salgsstedet eller afrejsestationen, kan ubenyttede billetter og kort tilbagebetales som anført nedenfor.

 • Almindelige DSB Standardbillet/Enkeltbillet/Zonebillet købt i det betjente salg eller på en automat, kan refunderes i det betjente salg. Det koster et ekspeditionsgebyr på 40 kr. pr. ekspedition ved henvendelse senest på gyldighedsdagen. Det er altid prisen på købstidspunktet, der gælder, hvis du vil have pengene tilbage.
  Vil du refundere en Standardbillet/Enkeltbillet/Zonebillet, du har købt i DSB app eller i DSB Netbutik, kan du gøre det indtil dagen før afgang og kun online uden gebyrer. Har du købt en DSB Orange Fri billet i DSB app i DSB Netbutik, kan du refundere den op til 30 minutter før afgang, kun online og uden gebyrer.
 • Pladsbilletter
  Tilbagebetaling er mulig indtil dagen før rejsedagen mod et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition. På rejsedagen er tilbagebetaling ikke mulig. Ændres en pladsbillet til en anden dag til samme strækning, tages der ikke gebyr. Ved ændring af pladsbilletter til en anden strækning opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition. Ændring skal ske inden togets afgang fra påstigningsstationen. På afrejsedagen kan kun ændres til afgang samme dag.
 • DSB Pendlerkort
  Tilbagebetalingen af pap pendlerkort over Storebælt finder sted således, at der fratrækkes dobbelt ordinær billetpris for den pågældende strækning pr. dag for de første 3 dage og herefter 5% pr. dag af det restbeløb, der var tilbage efter 3 dage. For kort, der er udstedt til mere end 30 dage, er der fuld tilbagebetaling – dvs. efter dagspris – af alle ubrugte dage ud over de 30 dage. Pendlerkort, der gælder mere end 60 dage, tilbagebetales kun på den station, hvor kortet er købt. Der betales et gebyr på 40 kr.
  Mobilpendlerkort, Rejsekort pendlerkort og Rejsekort med pendler kombi fratrækkes værdien af 8 dage fra den resterende periode på pendlerkortet, hvis du ønsker kortet refunderet inden endt gyldighed. Ønsker du at få refunderet et pendlerkort inden første gyldighedsdag, kan du få det refunderet uden noget af beløbet fratrækkes. Bemærk, ved refundering af ikke-ibrugtagne pendlerkort, hvor første gyldighedsdag er overskredet, frafalder den ikke-refunderbare periode ikke, og der vil således blive fratrukket et beløb svarende til 8 dage. 
 • Bus & Tog Årskort
  Tilbagebetaling af restperiode kan kun ske ved henvendelse til salgssted. Restperiode tilbagebetales 1:1 (antal ubenyttede dage * dagspris) mod et gebyr på 40 kr.
 • DSB Ungdomskort
  Tilbagebetaling er mulig mod et gebyr på 100 kr.
 • DSB Cykelbilletter
  Tilbagebetaling er mulig mod et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition. Ved henvendelse om tilbagebetaling umiddelbart efter købet på grund af pladsmangel i toget, tages normalt ikke gebyr.
 • Tilbagebetaling jf. Aftale for Erhvervskort kan kun ske ved henvendelse til Kundecenter Erhverv (erhvervskort@dsb.dk)

Er billetten købt hos et DSB Kundecenter mod fremsendelse af faktura, skal du huske kvittering, ellers kan tilbagebetaling normalt kun ske ved fremsendelse af billet eller kort til det DSB Kundecenter, der har udstedt billetten eller kortet. Kundecentrets adresse står i venstre hjørne på fakturaen. Der tages et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Billetter, der er påstemplet 'Rejsebon' m.m., kan kun tilbagebetales ved fremsendelse af billet til:
DSB
Økonomiservice
Debitorbogholderiet
Telegade 2
2630 Taastrup