Kompensation ved forsinkelse af internationale tog

Almindelige bestemmelser

Jernbaneselskaberne som anvender GCC-CIV/PRR, har indgået en aftale om kompensation ved forsinkelse af kunder med en international billet. I Danmark ydes kompensationen med udgangspunkt i befordringskontraktens begyndelsesstation og bestemmelsesstation. Billetter udstedt i henhold til SCIC-NRT udgør én befordringskontrakt. Billetter udstedt i henhold til SCIC-IRT udgør én selvstændig befordringskontrakt. Et eksempel på en SCIC-NRT billet er en billet mellem København og Hamburg. Et eksempel på en SCIC-IRT billet er en rejse med selskabet Thalys mellem Köln og Paris, eller en rejse med selskabet SJ mellem København og Stockholm.

Forbindelser

Aftalen gælder kunder der benytter en SCIC-NRT billet ved rejser som starter og slutter indenfor den europæiske union, samt Norge eller Schweiz.

Forudsætninger

Kompensationen sker på baggrund af billettens afgangsstation og ankomststation.

Transportøren yder følgende kompensation:

 • op til 25% af enkeltbillettens pris når du er forsinket 60 - 119 minutter
 • op til 50% af enkeltbillettens pris når du er forsinket 120 minutter eller mere.

Forsinkelsen defineres som den forsinkelse du har ved ankomst til den slutdestination som fremgår af billetten. Enkeltbillettens pris består af billettens pris samt eventuelle tillæg og reservationer. Eventuelle gebyrer som faktureringsgebyrer og lignende, er ikke en del af rejsens pris.

Selskaber med billet og reservation i ét rejsedokument (IRT billetter)

For billetter udstedt som globalbilletter, eks. billetter til SJ's Snabbtåg, gælder de bestemmelser som fastsættes af de enkelte selskaber.

Tilfælde hvor der ikke ydes kompensation

Transportøren er fritaget for ansvar såfremt forsinkelsen skyldes transportydelser, som:

 • er foretaget helt uden for et af EU medlemmernes område, Schweiz eller Norge
 • er foretaget delvist udenfor et af EU medlemmernes område, Schweiz eller Norge, såfremt forsinkelsen er sket udenfor disse landes område,
 • er undtaget fra PRR
 • ikke er en del af befordringskontrakten (bus, sporvogn, metro etc. mellem jernbanestationer, eks i det samme område)
 • er foretaget til søs, eller i national skibsfart.

Desuden er transportører fritaget for ansvar for forsinkelse samt rejsens afbrydelse ved rejser der ikke kan foretages samme dag, såfremt du er informeret om mulige forsinkelser inden køb af billetten, eller hvis du fortsætter rejsen med en anden transportør eller via en anden rute og forsinkelsen er under 60 minutter ved ankomst til destinationen, eller hvis forsinkelsen skyldes:

 • omstændigheder som ikke er tilknyttet den pågældende transportør, og konsekvenserne som den pågældende transportør ikke har kunnet undgå, selvom transportøren har truffet de fornødne forholdsregler
 • fejl begået af passageren
 • konsekvenserne af tredje parts handlinger, som transportøren ikke har kunnet undgå, selvom transportøren har truffet de fornødne forholdsregler, infrastrukturforvalteren - i tilfælde af at rejsen ikke kan fortsættes samme dag - andre jernbaneselskaber som anvender samme infrastrukturforvalter, betragtes ikke som tredje part
 • begrænsninger i transportmulighederne som følge af strejke, som passageren er blevet informeret om.

Dokumentation

Ønsket om kompensation skal fremsættes inden for én måned efter at rejsen er afsluttet.

Ønsket kan fremsættes hos et hvilken som helst af de selskaber der har deltaget i transporten. Sagen vil dog altid skulle behandles af det selskab som har udstedt billetten. Du kan derfor med fordel henvende dig til det selskab hvor billetten er købt.

Ønsket om kompensation kan kun imødekommes såfremt de originale billetter og reservationer er vedlagt.

Sagsbehandling for billetter købt i Danmark

For billetter købt i Danmark sker sagsbehandlingen altid hos:

DSB Kundecenter
Kundeservice Udland
Postboks 363
2630 Taastrup

Udbetaling af kompensation

Da kompensationen gives i form af kontanter bedes du medsende dine bankoplysninger, så udbetalingen kan ske via en bankoverførsel.

Sagsbehandling for billetter købt i udlandet

For billetter som er købt i udlandet sker behandlingen hos det selskab hvor du har købt billetten. Du henvises derfor til at rette henvendelse til det sted hvor billetten er købt.